Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Wat betekent SEPA voor u als ondernemer?

Triodos Bank is klaar voor uw internationale betalingen

Nederland is over op IBAN. Op 1 augustus 2014 eindigde de overgangsperiode naar SEPA. Dan is de overstap naar één Europese betaalmarkt definitief. Vanaf deze datum kunt u alleen nog betalen met IBAN.

Wat betekent IBAN voor u en uw organisatie: Internet Bankieren

Wanneer u bevoegd bent om betalingen te doen, kunt u voortaan in het menu kiezen uit 3 opties:

 1. Binnenlandse betaling: voor een betaling binnen Nederland.
 2. Europese betaling: voor een buitenlandse betaling in euro's.
 3. Wereld betaling: voor een buitenlandse betaling in een andere valuta dan in euro's.
  Daarnaast zijn de alle schermen en de adresboeken in Internet Bankieren geschikt gemaakt voor het invullen van het IBAN en kunt u periodieke Europese betalingen instellen.

Weet u een IBAN niet? Dan kunt u met deze tool een IBAN berekenen (alleen Nederlandse rekeningnummers).

Overige wijzigingen

Ook in brieven, formulieren en overeenkomsten vindt u voortaan uw IBAN of wordt u gevraagd uw IBAN in te vullen. Uiteraard vindt u uw IBAN ook op uw Financieel Jaaroverzicht.

Wat is er met de IBAN-Acceptgiro veranderd?

 • IBAN vervangt het oude rekeningnummer.  
 • IBAN -Acceptgirobetalingen kunnen niet meer gecomprimeerd worden weergegeven (in één bestand) maar altijd als losse IBAN-Acceptgirobetalingen. U betaalt daardoor geen batchkosten meer.
 • U ontvangt geen informatie over de IBAN-Acceptgiro's van Equens meer. U kunt gebruik maken van MT940 of andere download-formaten zoals CSV en Excel.
 • Adres en woonplaatsgegevens worden niet altijd weergegeven in de omschrijving van de IBAN-Acceptgiro. Deze gegevens kunt u alleen zien wanneer de bank van de betaler deze mee heeft gezonden.
 • De voorwaarden zijn aangepast voor de IBAN-Acceptgiro.

Europese Incasso's

Ook de manier van incasseren, door middel van een Incasso is veranderd. Incasso's hebben een nieuwe standaard (SDD: SEPA Direct Debit) die ruimte biedt voor IBAN.

Dit betekent dat het mogelijk is om een leverancier in het buitenland te machtigen om geld af te schrijven of om zelf internationale incasso's uit te geven. De nieuwe standaarden voor incasso's hebben de volgende gevolgen voor ondernemers:

 • Langere aanlevertermijnen voor incassobatches bij de bank. Voor eenmalige incasso's en de eerste van een doorlopende incasso gelden minimaal 5 werkdagen. En voor doorlopende incasso's gelden minimaal 2 werkdagen.
 • Klanten krijgen een terugboekrecht van 56 dagen, ook voor eenmalige incasso.
 • Nieuwe richtlijnen over het vooraf informeren van debiteuren over het bedrag en het moment dat u gaat incasseren (prenotificatie).
 • Telefonische machtiging niet meer toegestaan. Incassanten moeten machtigingen altijd schriftelijk bevestigen.
 • Incassanten sturen met een Europese Incasso een machtigingskenmerk mee en een incassant ID. Daarmee kan herkenbaar in het heel Europa worden geïncasseerd.
 • Triodos Bank ondersteunt Europese Incasso CORE. Ook kunt u geïncasseerd kunt worden door middel van een Europese B-to-B Incasso . Het initiëren van Europese B-to-B Incasso ondersteunt Triodos Bank niet.

Wat u moet weten over Europese Incasso

De Europese Incasso vraagt het nodige van uw administratie en het machtigingenbeheer. Op www.overopiban.nl vindt u een handige tool 'de IBAN Impact-Check'. Daarmee weet u gelijk wat u moet doen. Ook kunt u kijken op www.betaalvereniging.nl voor een toolkit en de mogelijkheid om een specifiek stappenplan voor uw organisatie te maken.

Wilt u meer weten over deze incassovorm, bekijk dan onze Handleiding en Voorschriften Europese Incasso .

Overschrijvingen

De manier waarop we geld overmaken met een overschrijvingsformulier, vindt ook volgens een nieuwe standaard plaats. Met deze nieuwe standaard voor overschrijvingen (SCT, SEPA Credit Transfer) kan op een uniforme wijze binnen Nederland en de overige SEPA-landen worden betaald. De veranderingen zijn:

 • In plaats van het huidige rekeningnummer, wordt gebruik gemaakt van IBAN. Dit nummer kan maximaal uit 34 tekens bestaan.
 • Een mededeling kan uit 140 tekens bestaan. Dit is 44 tekens meer dan bij de huidige overschrijvingen.
 • Het betalingskenmerk is uitgebreid van 16 naar 35 tekens en heet voortaan betalingsreferentie.
 • Het format voor bedrijven voor het aanleveren van bulktransacties wordt ISO 20022 XML.

Gebruikt u nog papieren overschrijvingsformulieren? U kunt er ook voor kiezen om uw rekening via Internet Bankieren te beheren. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan gerust contact met ons op. Vanaf 1 augustus 2014 kunt u alleen nog IBAN opdrachten aanleveren.

MT940

SEPA betalingen

Wanneer u SEPA betalingen verstuurt of ontvangt en u maakt hierbij gebruik van MT940 download bestanden, dan kunt u BIC en IBAN vinden in het omschrijvingveld.

IBAN-Acceptgiro's

Wanneer u IBAN-Acceptgiro's verstuurt of ontvangt en u maakt hierbij gebruik van MT940 download bestanden, dan kunt u het betalingskenmerk en BIC en IBAN vinden in het omschrijvingveld.

Europese Incasso’s

Maakt u gebruik van Europese Incasso’s, dan kunt u alle informatie met betrekking tot MT940 vinden in de Handleiding en Voorschriften Europese Incasso .

Formaatbeschrijving

In de Handleiding en Voorschriften Europese Incasso staan de actuele formaten beschreven. Hebt u nog vragen, neemt u dan contact met ons op.

CAMT.053

Voor het downloaden van rekeningafschriften kunt u naast MT940, Excel en CSV, nu ook CAMT.053 gebruiken. CAMT.053 is ontwikkeld om de extra gegevens die meekomen met Europese betalingen goed te kunnen weergeven.

Wat is CAMT.053?

Het CAMT.053 Bank to Customer Statement bericht wordt gebruikt om een rekeninghouder of een door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over transacties en saldo op een rekening. Het bericht kan afschriften of een selectie van afschriften bevatten voor meerdere rekeningen en over meerdere boekdagen. Het bevat alleen transacties geboekt op de rekening.

U vindt deze optie binnen uw Triodos Internet Bankieren omgeving als optie in het menu onder 'Overzichten' => 'Downloaden'.

Informatie over de technische opbouw van CAMT.053 (voor softwareleveranciers en programmeurs) vindt u op de website van de Betaalvereniging .

Software aanpassingen

Als u gebruik maakt van een boekhoudkundig pakket, heeft u een aantal aanpassingen moeten doen. Zo is het formaat veranderd voor het aanleveren van bulk bestanden naar XML ISO 20022. In plaats van CLIEOP03 moet u PAIN gebruiken. Voor gewone overboekingen ondersteunt Triodos Bank PAIN.001 en voor Europese Incasso PAIN.008.

Meer informatie over de opbouw van de bestandsformaten vind u op de website van de betaalvereniging . Tip: Ga na of de nieuwe bestandsformaten door uw softwareleverancier ondersteund worden.

Kijk voor meer informatie en een handige checklist op www.overopiban.nl

Wij zijn over op IBAN!

Contact

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
De mensen van Triodos Bank helpen u graag van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 18.00 uur.