Wie kan direct betalingen aanleveren via Corporate Payment Services?

U hebt al een Triodos Bank Internet Zaken Rekening en wilt grote aantallen betalingen en/of Europese Incasso’s efficiënt aanleveren.

De voordelen van directe aanlevering zijn dat u batches kunt aanleveren met een ongelimiteerd aantal transacties. Daarnaast is het mogelijk om betalingen en incasso's voor meerdere banken en rekeningen ineens kunt aanleveren. Voorwaarde is wel dat u bij alle banken waarvoor u betalingen en/of incasso's aanlevert Corporate Payment Services hebt aangevraagd.

Meer weten over directe aanlevering aan Equens via Triodos Corporate Payment Services? Lees meer over Corporate Payment Services op de website van Equens.

Triodos Corporate Payment Services aanvragen:

  1. Download het formulier Overeenkomst Directe aanlevering via Triodos Corporate Payment Services. 
  2. Vul het formulier in en stuur het rechtsgeldige ondertekende formulier naar Triodos Bank. 
  3. Triodos Bank meldt u aan bij Equens
  4. U ontvangt uw toegang (token gebruikersnaam) van Equens
  5. U activeert de toegang
  6. U geeft de token gebruikersnaam door aan de bank
  7. De bank koppelt de tokengebruikersnaam in CPS (contract management).
  8. U kunt betalingen aanleveren.
 Vraag een contract aan 

voor Triodos Corporate Payment Services

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
De mensen van Triodos Bank helpen u graag van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 18.00 uur.