1. Wat betekent het Klimaatakkoord voor duurzame ondernemers?

Het akkoord bevat veel maatregelen die direct financiële effecten hebben voor ondernemers. Zoals een verhoging van de belasting op aardgas en een verlaging van de belasting op elektriciteit. Dat maakt het aantrekkelijker om versneld over te stappen op groene energie.

De belastingmaatregelen in het klimaatakkoord maken het aantrekkelijker om te investeren in zonnepanelen
Patty Zuidhoek, directeur Zakelijke Relaties

Verder scherpt het klimaatakkoord de energienormen van gebouwen aan. Die moeten beter geïsoleerd worden. Je doet er als ondernemer verstandig aan om rekening te houden met die hogere normen, bijvoorbeeld bij een renovatie van je bedrijfspand.”

> Bekijk ook onze 8 tips om jouw bedrijfspand te verduurzamen

2. Biedt het klimaatakkoord ook kansen aan ondernemers?

“Absoluut. Niet elke duurzame ondernemer is duurzaam in de brede zin van het woord. Dus er is veel ruimte voor nieuwe stappen.

Neem een biologische boer die op een verantwoorde manier voedsel produceert, maar wel ‘gewoon’ grijze stroom gebruikt. De belastingmaatregelen in het klimaatakkoord maken het voor hem aantrekkelijker om te investeren in zonnepanelen op zijn stal.

Klimaat
Jeroen Robbers van pompoenenproducent De Terp is een van de boeren die zijn bedrijf verder verduurzaamde. Zijn bedrijf – huisleverancier van Albert Heijn – is sinds 1985 biologisch, maar investeerde onlangs fors in verdere verduurzaming. De Terp is inmiddels CO2-neutraal.

En specifiek voor bedrijven die in de bouw actief zijn – zoals aannemers en installateurs – geldt dat de aangescherpte energienormen kansen bieden om innovatieve duurzame technieken te ontwikkelen en toe te passen.”

3. Wat kunnen ondernemers van Triodos Bank verwachten nu het klimaatakkoord er ligt?

“Triodos Bank financiert al meer dan dertig jaar duurzame koplopers. Daardoor hebben we een breed netwerk aan ondernemers die zich soms al tientallen jaren inzetten voor positieve verandering.

Wij vinden het belangrijk om ondernemers die nieuwe, positieve stappen willen zetten te verbinden met ervaren collega’s. Ook helpen we heel concreet met financieringsoplossingen om vastgoed te verduurzamen, bijvoorbeeld in de zorg.

> Bekijk onze tips om kosten en CO2 te besparen in de zorg

Daarnaast sporen we ondernemers aan om alert te reageren op de kansen die het klimaatakkoord biedt. Denk aan mogelijke subsidies voor de installatie van zonnepanelen of voor het isoleren van gebouwen. Of aan fiscale voordelen bij het afsluiten van een groene financiering. Het is voor ondernemers echt van belang om daarvan op de hoogte te zijn en bestaande en nieuwe kansen te benutten.”

4. Triodos Bank is intensief betrokken bij het tot stand komen van het klimaatakkoord. Waarom?

“Samen met duurzame ondernemers maken we deel uit van een steeds bredere beweging die zich richt op duurzame ontwikkeling. Triodos Bank neemt deel aan twee werkgroepen (ook wel ‘sectortafels’ genoemd) die het klimaatakkoord opstellen. Daarnaast zit Triodos Bank in de taakgroep die kijkt naar de financierbaarheid van de plannen.

Het is niet meer van deze tijd om bedrijven te financieren die zich níet inzetten voor de aanpak van klimaatverandering

Dat geeft ons de kans om onze kennis en ervaring in te brengen. Dat doen we mede namens de duurzame ondernemers en betrokken burgers die samen met ons al jaren werken aan positieve verandering."

5. Wat betekent het klimaatakkoord voor de krediet- en investeringskeuzes van banken aan ondernemers?

nordsee
Het Duitse off shore windpark Nordsee One, dat door Triodos Bank gefinancierd wordt.

“De doelstellingen van het klimaatakkoord zijn niet te realiseren zonder de inzet van banken. Zij zijn onontbeerlijk voor het financieren van ondernemers die extra stappen willen zetten. Maar er is meer. Wij vinden het belangrijk dat banken de komende jaren veel strenger gaan selecteren bij beleggingen en het verstrekken van kredieten.

Het is niet meer van deze tijd om bedrijven te financieren die zich níet inzetten voor de aanpak van klimaatverandering. Elke bank afzonderlijk zou ervoor moeten zorgen dat de gezamenlijke CO2-uitstoot van de gefinancierde ondernemers, de komende jaren met 49% daalt.”

> Lees ook ons persbericht met de reactie van onder andere Peter Blom, CEO van Triodos Bank

KLIMAATAKKOORD: HOE NU VERDER?

In opdracht van het kabinet wordt gewerkt aan een klimaatakkoord. Daarin maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over het verlagen van de CO2-uitstoot. Doel is het realiseren van een reductie in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Het klimaatakkoord is de nationale uitwerking van de doelstellingen uit het klimaatverdrag van Parijs uit 2015.
De uitwerking van het klimaatakkoord staat onder leiding van onder meer oud-politici Ed Nijpels, Diederik Samsom en Kees Vendrik. Vendrik is ook hoofdeconoom van Triodos Bank.

• Volgens planning zijn de hoofdlijnen van het akkoord op 10 juli aan het kabinet aangeboden.
• In de zomer berekenen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau de effecten van de voorgestelde maatregelen.
• In september doet het kabinet – op basis van de adviezen en berekeningen – een voorstel aan de Tweede Kamer, waarna een debat volgt en de maatregelen kunnen worden vastgesteld.
• De maatregelen worden vervolgens in de tweede helft van het jaar uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen. Dat gebeurt door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die concrete plannen tezamen vormen het klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.

> Het klimaatakkoord

Tekst: Tobias Reijngoud