Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Triodos Cultuurfonds gesloten voor aan- en verkopen

Triodos Investment Management voornemens om activiteiten in kunst en cultuur over te dragen aan Triodos Bank Nederland

12-04-2018 |

Triodos Cultuurfonds, het Triodos beleggingsfonds dat belegt in projecten in de culturele sector en onder beheer is van Triodos Investment Management, is met ingang van 12 april 2018 gesloten voor aan- en verkopen. De sluiting van het fonds volgt op de aankondiging van Triodos Investment Management dat zij voornemens is om de activiteiten van Triodos Cultuurfonds over te dragen aan Triodos Bank Nederland en het fonds te ontbinden.

Investeren in de culturele sector

Triodos Investment Management heeft Triodos Cultuurfonds in 2006 opgericht met als doel een investeerbare propositie te bieden aan beleggers die de culturele sector willen ondersteunen. Een belangrijke pijler van die propositie was het fiscale voordeel dat gold voor investeringen in de culturele sector. Sinds het wegvallen van dit fiscale voordeel in 2012, is de omvang van het fonds gedaald van EUR 165 miljoen (ultimo 2011) naar EUR 87 miljoen (ultimo maart 2018) en blijft aanhoudend dalen. Dit zal er op termijn toe leiden dat de kosten voor het beheren van het fonds onevenredig zwaar gaan wegen op de aandeelhouders in het fonds en dat het portefeuillerisico zal toenemen als gevolg van een sterkere concentratie, waardoor deze niet langer aansluit bij het risicoprofiel van het fonds.

Voorstel tot ontbinding Triodos Cultuurfonds

De hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Triodos Investment Management zich heeft gebogen over de toekomst van het fonds. In combinatie met een strategische keuze om zich actiever toe te leggen op een aantal sectoren, waaronder Energie & Klimaat, Inclusieve Financiering in opkomende landen, Duurzame Voeding & Landbouw en Duurzaam beleggen in beursgenoteerde bedrijven, is Triodos Investment Management tot het besluit gekomen om een voorstel tot ontbinden van Triodos Cultuurfonds voor te leggen aan de aandeelhouders in het fonds. Dit voorstel zal ter stemming worden gebracht tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2018.

Triodos Bank blijft betrokken bij de culturele sector

Wanneer het voorstel tot ontbinden van Triodos Cultuurfonds wordt aangenomen door de aandeelhouders in het fonds, zal de portefeuille van het fonds overgenomen worden door Triodos Bank Nederland. De leningnemers van Triodos Cultuurfonds blijven ongewijzigd bediend worden door dezelfde relatiemanagers die al actief waren voor het fonds, alleen dan onder de vlag van Triodos Bank Nederland. Hiermee onderstreept Triodos Bank opnieuw en nadrukkelijk het belang dat zij blijft zien voor het financieren van de culturele sector, ondanks het feit dat Triodos Cultuurfonds als instrument voor beleggen in de culturele sector van minder toegevoegde waarde lijkt te zijn geworden.

Sluiting voor aan- en verkopen

Het fonds is gesloten voor aan- en verkopen in ieder geval tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2018. Op het moment dat het voorstel om Triodos Cultuurfonds te ontbinden wordt aangenomen door de aandeelhouders, zal de onderliggende portefeuille van het fonds te gelde worden gemaakt en krijgen de aandeelhouders in dat geval zo snel mogelijk na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de waarde van hun aandelen tegen de dan geldende koers uitgekeerd. Als het voorstel tot ontbinden niet wordt aangenomen zal de handel in het fonds zo snel als mogelijk hervat worden en zal Triodos Investment Management zich buigen over de toekomst van het fonds.

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. 
Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.