Triodos Bank, sinds 1980 toonaangevend op het gebied van duurzaam bankieren, heeft vandaag haar resultaten over 2023 bekendgemaakt. Het jaarverslag over 2023 is vandaag ook gepubliceerd en is hier beschikbaar: www.annual-report-triodos.com.

Betekenisvolle positieve impact

 • Eerste bank die zich aansloot bij de wereldwijde campagne voor een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen
 • 23,2 miljard (2022: 22,6 miljard) aan totaal beheerd vermogen gericht op positieve impact verspreid over onze vijf transitiethema's en woninghypotheken
 • Bovenaan de ranglijst van meeste deals voor schone energie door een bank gesloten
 • Nummer 3 in de mondiale 2023 Sustainable Banking League Table

Verbeterd rendement en solide financiële positie

 • Nettowinst steeg met 55% tot 77,2 miljoen (2022: 49,8 miljoen)
 • Rendement op eigen vermogen (RoE) steeg met 2.1%-punten tot 6,1% (2022: 4,0%)
 • Kosten-inkomen ratio (C/I) verbeterde met 7%-punten tot 73% (2022: 80%)
 • Triodos Bank blijft goed gekapitaliseerd, met een CET1 ratio van 16,7% (2022: 17,3%) en een Total Capital Ratio van 20,4% (2022: 21,0%)
 • Voorgesteld slotdividend van 2,84 per certificaat. Inclusief het interim-dividend van 1,23 per certificaat, resulteert dit tot een totale dividenduitkering van 4,07 per certificaat

Strategische en operationele hoogtepunten

 • Significante continuering van de kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen en ondernemers in alle vijf de landen waar Triodos Bank actief is
 • Commerciële initiatieven zoals "Fossielvrij Sparen" en verbeteringen van onze bankpassen en bankieren apps hebben bijgedragen aan de gestage groei van ons klantenbestand tot meer dan 746.000
 • Significante vooruitgang bij de implementatie van ons beoogde operationele model om een grotere positieve impact te realiseren, voltooiing van de implementatie in 2024 met volledige voordelen in 2025
 • Notering van certificaten op een multilaterale handelsfaciliteit (MTF)
 • De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de in maart 2019 gegeven formele aanwijzing om tekortkomingen in de naleving van wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme te verhelpen, afgesloten

Jeroen Rijpkema, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur: "De sterke resultaten die we in 2023 hebben behaald, de beste ooit in de geschiedenis van Triodos Bank, laten zien dat ons bedrijfsmodel om positieve impact te combineren met solide financiële resultaten in een behoefte voorziet. Door voorop te blijven lopen in het financieren van positieve verandering, stellen we onze gemeenschap van beleggers, klanten, medewerkers en andere belangrijke stakeholders in staat om deze uitdagingen aan te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat de missie van Triodos Bank relevanter is dan ooit.

Naast de sterke prestaties van de bank in 2023 hebben we ook vooruitgang geboekt op het gebied van operationele en strategische doelstellingen. We hebben ons klantenbestand uitgebreid door het aantrekken van nieuwe klanten die van hun bank een positieve impact verwachten en door hen de nodige diensten aan te bieden. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt met het herontwerpen van ons operationeel model, een overgang die in 2024 volledig zal zijn geïmplementeerd. Verder is de verhandelbaarheid van certificaten hersteld via een notering op een multilaterale handelsfaciliteit (MTF). We erkennen dat de verhandelbaarheid verder moet worden verbeterd, aangezien de handelsvolumes en prijsvorming tot op heden niet voldoen aan de verwachtingen van veel certificaathouders. Triodos Bank zal de verhandelbaarheid indirect blijven verbeteren door onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren om positieve verandering te creëren en door onze doelstellingen te realiseren op het gebied van rendement op het eigen vermogen en de verhouding tussen kosten en inkomen. We hebben toegezegd de MTF na zes maanden te evalueren en dit werk is nu in volle gang. Ik kijk ernaar uit om de uitkomsten van de evaluatie, onze conclusies en de volgende stappen met u te delen tijdens onze jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 17 mei 2024. Tijdens deze AVA zullen onze certificaathouders voor het eerst kunnen stemmen, een belangrijke stap voorwaarts in ons proces om de governance van de bank te moderniseren.

Samenvattend hebben we in 2023 op veel fronten grote vooruitgang geboekt, en zijn we vastbesloten om geld continu te laten werken aan positieve impact ten gunste van al onze belanghebbenden."

Audio webcast details

Het management zal op 14 maart 2024 om 10:30 CET een audiowebcast houden voor beleggers en analisten. Een kopie van de presentatiedia's zal beschikbaar zijn.

Klik op de link hieronder om de presentatie bij te wonen vanaf je laptop, tablet of mobiele apparaat. De audio wordt gestreamd via het geselecteerde apparaat, dus zorg voor een koptelefoon of zet het volume harder.

Beluister de webcast

Een volledige herhaling van de presentatie zal beschikbaar zijn op dezelfde link kort na het einde van de live presentatie.