Change Finance

Triodos Bank beïnvloedt de financiële sector van binnenuit. Wij streven naar een bankenwereld die duurzaam, transparant en divers is. Op nationaal en internationaal niveau. We noemen dit change finance.

Change Finance voor Triodos Bank

Zo verduurzamen wij de financiële sector

We beïnvloeden de financiële sector nationaal en internationaal om geld te laten werken aan positieve verandering.

We nemen actief deel aan netwerken

We gaan in gesprek met politici en beleidsmakers

We werken mee aan universele principes

We maken positieve impact meetbaar

We nemen deel aan het Klimaatakkoord