Triodos Bank is een van de 26 ondertekenaars van de ‘Finance for Biodiversity Pledge’ die vandaag wordt gelanceerd tijdens het Nature for Life Event, een congres dat vooruitloopt op de jaarvergadering van de VN. In de belofte roepen de financiële instellingen wereldleiders op om heldere regels en doelen te formuleren om verlies van soorten en natuur tegen te gaan. Ook beloven ze hun eigen biodiversiteitsimpact van kredieten en investeren te beoordelen, bedrijven aan te spreken, doelen te stellen en hier uiterlijk in 2024 over te rapporteren.

De 26 ondertekenende banken, vermogensbeheerders, verzekeraars en impactfondsen vertegenwoordigen meer dan € 3.000 miljard aan beheerd vermogen. Ze erkennen dat de biosfeer van de aarde de basis is van menselijke veerkracht en vooruitgang, en dat deze steeds meer onder druk staat. De ondertekenaars benadrukken de noodzaak om de biodiversiteit te beschermen en het natuurverlies in dit decennium terug te draaien, en lopen daarmee vooruit op de Conference of the Parties (COP15) van de VN Conventie over biodiversiteit in 2021.

Verlies aan biodiversiteit bedreigt bestaan ​​op aarde

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “Het verlies aan biodiversiteit is een van de grootste uitdagingen voor het bestaan ​​van leven op aarde. De schade aan de biodiversiteit die wordt veroorzaakt door onze manier van leven, met name de landbouw, is aanzienlijk. We staan ​​op het punt dat we niet moeten praten over het verminderen van de schade aan de biodiversiteit, maar over het herstel ervan. Dat is precies wat Triodos Bank wil doen met haar leningen en beleggingen en daarom hebben we de belofte ondertekend.”

De initiatiefnemers van de belofte moedigen andere financiële instellingen die nog niet bij de Pledge betrokken zijn, aan om deze ook te ondertekenen.

Partnership PBAF

Triodos Bank maakt ook deel uit van het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), dat werkt aan een accounting framework waarmee financiële instellingen hun negatieve en positieve impact op biodiversiteit kunnen meten. PBAF presenteert 25 september tijdens het Nature for Life Event in New York haar eerste ‘Common Ground’-rapport. Volgens de PBAF-leden is hiermee een belangrijke eerste stap gezet op weg naar een geharmoniseerde aanpak voor de financiële sector. De leden roepen andere financiële instellingen op zich aan te sluiten en samen te werken aan biodiversiteitsherstel.

PBAF is in 2019 geïnitieerd door de ASN Bank en ‘founding partners’ ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump. De uitwisseling van kennis en ervaringen heeft geresulteerd in een eerste rapport met definities en uitgangspunten om de positieve en negatieve impact van investeringen op biodiversiteit te meten. Het platform geeft daarbij inzichten voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Financiële instellingen kunnen hiermee hun biodiversiteit footprint berekenen met als doel de bescherming en het herstel van biodiversiteit.

Gemeenschappelijke methodologie nodig

Peter Blom: “Om de impact van de financiële sector op de biodiversiteit te meten en erover te rapporteren, is een gemeenschappelijke methodologie nodig. Daarom is het werk van dit partnership zo belangrijk. De samenwerking tussen verschillende financiële instellingen om een ​​gemeenschappelijke basis te vinden, zal helpen bij het formuleren van bedrijfsstrategieën die een positieve impact hebben op de biodiversiteit.”

> Lees ook onze visie op de rol van banken bij het herstel van biodiversiteit