De CEO van Triodos Bank, Peter Blom, heeft de Principes in New York ondertekend. “Wij zijn heel blij dat zoveel banken de Principes hebben ondertekend en hun rol binnen de maatschappij onderkennen. Het voelt als een langverwacht moment dat duurzaamheid nu de hoofdrol speelt binnen de financiële sector. Het is de hoogste tijd dat banken collectief in actie komen voor een betere wereld. We hebben niet alleen te maken met een klimatologische noodsituatie, maar ook met vele mondiale kwesties die moeten worden opgelost om het leven voor iedereen te verbeteren."

De zes principes van verantwoord bankieren

 

1. Afstemming
We zullen onze bedrijfsstrategie afstemmen op de behoeftes van individuen en de maatschappij, zoals verwoord in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en het Klimaatakkoord van Parijs.

2. Doelen stellen
We zullen doelen stellen en publiceren die de risico’s van onze activiteiten verkleinen voor mens en milieu.

3. Klanten
We zullen op verantwoorde wijze samenwerken met onze klanten om duurzame economische activiteiten mogelijk te maken die welvaart creëren voor de huidige en toekomstige generaties.

4. Belanghebbenden
We zullen op verantwoorde wijze relevante belanghebbenden actief raadplegen, ze betrekken en met ze samenwerken om de doelen van de samenleving te bereiken.

5. Bestuur en cultuur
We zullen toezien op effectief bestuur en een cultuur van verantwoord bankieren.

6. Transparantie en verantwoordingsplicht
We zullen de principes en het bereiken van de doelen regelmatig evalueren en open zijn over de resultaten, zowel de positieve als de negatieve.

"De Principes dagen banken uit om kritisch te gaan kijken naar de impact van hun leningen en investeringen en hun beslissingen niet alleen te baseren op risico en rendement. Wij zien de Principes als een belangrijke mijlpaal die een impuls kan geven aan de overstap van banken naar een duurzaam bedrijfsmodel, al zal die overstap niet altijd eenvoudig zijn. Het is tijd dat we allemaal iets gaan doen.”

47 biljoen dollar beheerd vermogen

De Principes zijn ondertekend door 130 banken, die gezamenlijk USD 47 biljoen aan vermogen onder zich hebben. In de Principes beloven banken dat zij hun activiteiten strategisch gaan afstemmen op de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs en op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en dat zij hun bijdrage aan het realiseren van deze doelen gaan intensiveren. Banken verklaren door het ondertekenen van deze Principes dat ze geloven dat hun klanten en bedrijven alleen kunnen floreren “in een inclusieve maatschappij die is gebaseerd op menselijke waardigheid, gelijkheid en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen”.

Niet vrijblijvend

Transparantie en verantwoordelijkheid zijn een belangrijk onderdeel van het initiatief. Banken die de Principes ondertekenen moeten hun stakeholders consulteren over de duurzame impactthema’s voor de komende jaren. Banken gaan openbaar doelen stellen en rapporteren over hun voortgang. Banken die keer op keer niet voldoen aan de transparantievereisten, onvoldoende doelen stellen of niet genoeg voortgang boeken, zullen van de lijst van ondertekenaars worden verwijderd.

De eisen ten aanzien van duurzaamheidsintegratie die worden gesteld aan beginnende, halfgevorderde en vergevorderde banken zijn gedifferentieerd en er zijn uitvoerige implementatierichtlijnen beschikbaar. Hierdoor bieden de Principes een ingang voor banken die wat betreft duurzaamheid nog in de kinderschoenen staan, maar zorgen ze voor een race naar de top voor de banken die het verst zijn gevorderd op dit terrein.