"Het jaar 1987 was een bijzonder jaar in de geschiedenis van Triodos Bank. Een jaar na de ramp van Tsjernobyl. Het belang van duurzame energie werd ingezien. Maar hoe konden we voor een verandering zorgen? Ik verstrekte toen de kredieten bij de bank, maar er was nog niks om te financieren.

We moesten dus zelf in de ondernemersrol stappen om ervoor te zorgen dat die windmolenparken er kwamen. Samen met een ontwikkelaar reisde ik Nederland door om gemeentes te overtuigen. We stopten hier veel energie en geld in en pas veel later werd het een belangrijke bron van inkomsten voor de bank en een beleggingsfonds als Triodos Groenfonds. We hebben hier een heel belangrijke verandering in gang gezet als eerste financier van windmolens."

2011

Oprichting Sustainable Finance Lab

Triodos Bank speelt een rol in het debat over de maatschappelijke functie van banken. Daarvoor richtten we in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en verschillende wetenschappers een denktank op om de hele financiële sector te verduurzamen: het Sustainable Finance Lab.

"Ondertussen zijn windmolens normaal geworden. Grote investeerders gaan ons voorbij in volume en dat is goed. We zijn nu koploper bij lokale initiatieven op het gebied van windenergie. Die zorgen voor draagvlak bij mensen. Daarin denken we verder dan alleen financieren. Maar ook: van wie is een windmolenpark? En welke rol heeft de community bij de financiering? Ik werd in die tijd (1989) ook directeur. Duurzame energie was inmiddels een beweging geworden, waar konden we dat nog meer in gang zetten? En hoe kunnen we op grotere schaal duidelijker maken dat geld voor positieve verandering kan zorgen? We vonden de ideeën van Triodos niet typisch Nederlands. Eerder Europees. Vanaf toen hebben we ons daarom inzet om een Europese bank te worden. In 1993 opende Triodos Bank het eerste filiaal buiten de landgrenzen, in België en twee jaar later het Verenigd Koninkrijk.

Ik ben er trots op dat we altijd onze rol als veranderaar hielden, ook als het gaat over de rol van een bank in de samenleving. Een heel mooi voorbeeld daarvan is het denken over het eigen vermogen van een bank. Als bank moet je een buffer hebben, bij Triodos Bank is die buffer altijd veel hoger geweest dan nu wettelijk verplicht is. Daar voelen we ons maatschappelijk verantwoordelijk voor.

Hoe belangrijk zo’n buffer is, werd duidelijk tijdens de financiële crisis. Een tekort werd afgewenteld op de belastingbetaler. Om het maatschappelijke debat over de financiële sector en de rol van banken te stimuleren, hebben we toen het Sustainable Finance Lab opgericht. Inmiddels zijn er ook strengere regels voor het eigen vermogen van banken."

Onze klanten en certificaathouders voelen zich ‘lid van Triodos’ terwijl we niet eens een vereniging zijn. Dat zie ik als een compliment.

"De komende veertig jaar moeten we die veranderaar en koploper blijven. Maar ook de relatie met onze community wordt steeds belangrijker. Onze klanten en certificaathouders voelen zich ‘lid van Triodos’ terwijl we niet eens een vereniging zijn. Dat zie ik als een compliment. Ik hoop dat we meer kunnen gaan co-creëren zoals we dat met de ontwikkeling van windenergie projecten ooit deden. Niet alleen een lening geven, maar ons echt verbinden met het initiatief om samen iets te veranderen. De sector die daar zo’n betrokkenheid wel kan gebruiken is de landbouw.

Hoe kunnen we daar als bank een rol in spelen? Daarvoor moeten we meer doen dan een paar boeren financieren die het goede voorbeeld geven. Zodat we over veertig jaar kunnen zeggen dat landbouw en voeding op een volhoudbare manier, met respect voor mens, dier en milieu wordt bedreven."

40 JAAR TRIODOS BANK

40 JAAR VERANDERKRACHT

Geld heeft positieve veranderkracht. Dat is het idee waar alles in 1980 mee begon. Het leidde tot de eerste investeringen in veranderaars. In de initiatieven van idealisten, denkers en durvers die ineens bij een bank terecht konden. Het verhaal van veertig jaar Triodos is het verhaal van veertig jaar pionieren en tegen de stroom in zwemmen. Veertig jaar lang laten zien dat het anders kan. Veertig jaar lang optimisme, veertig jaar creativiteit, veertig jaar vol successen en tegenslagen.

> Bekijk alle veranderaars