40 jaar veranderkracht

40 jaar Triodos Bank

Ontdek de veranderaars van toen, nu en de toekomst

Van ik naar wij

Sinds de oprichting werkt Triodos Bank aan een inclusieve samenleving. Denk aan ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven, zorgboerderijen voor mensen die begeleiding nodig hebben en broedplaatsen die de leefbaarheid van een wijk verbeteren. Het doel? Een economie die werkt voor iedereen en niet slechts voor een enkeling.

Vruchtbare grond voor goed voedsel

Triodos Bank ondersteunt een breed palet aan biologische voedingswinkels en boeren die aan kringlooplandbouw doen. Al sinds de oprichting. En nog steeds strijden we voor een ander voedselsysteem, waar 'veel en goedkoop' niet de norm is, maar meer voedsel van dichtbij komt, waar de ketens korter en eerlijk zijn en het voedsel van een gezonde bodem komt.

Koplopers van de energietransitie

Een steeds groter deel van de samenleving raakt doordrongen van de noodzaak van de transitie naar groene energie. Triodos Bank financiert de koplopers in deze transitie. In de jaren 80 financierden we als eerste bank een windmolen. Nu vinden we de koplopers onder burgerinitiatieven die zorgen voor groene stroom in de wijk, ecologische woonboten of een eerste windmolen die energie omzet in waterstof.

De veranderkracht van geld

Triodos Bank financiert sinds 1980 alléén initiatieven die een positieve impact hebben op de wereld om ons heen. Het geld dat spaarders en beleggers aan ons toevertrouwen, investeren we alleen in de reële economie. We bieden geen ingewikkelde financiële producten. En we werken er hard aan om de financiële sector vanbinnen te veranderen naar een sector die duurzaam, transparant en divers is. Wij doen dit vanuit een onafhankelijke positie. Triodos Bank is al meer dan veertig jaar van ons en van jou.