De roep om een non-proliferatieverdrag voor het afbouwen van fossiele brandstoffen klinkt steeds luider. Zo is de open brief waarin Triodos Bank overheden en beleidsmakers oproept om zich tijdens COP28 in Dubai te committeren aan een dergelijk juridisch bindend, internationaal verdrag inmiddels onderschreven door tientallen bedrijven, ngo’s en wetenschappers.

Onder hen zijn Cordaid, Fossielvrij NL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Scientist Rebellion, Urgenda, maar ook Kate Raworth, bekend van de donuteconomie, en een aantal banken waaronder ASN Bank, Handelsbanken en GLS.

Veel regeringen blijven nieuwe steenkool-, olie- en gasprojecten goedkeuren en ondermijnen zo de kansen om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te behalen. Een internationaal en juridisch bindend verdrag kan daar verandering in brengen. Het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty-initiatief zet zich in om dat mogelijk te maken. Het zet specifiek in op drie doelen: non-proliferatie van fossiele brandstoffen, uitfasering van wereldwijde fossiele-brandstofvoorraden en een vreedzame en rechtvaardige overgang naar een duurzame energievoorziening.

Landen sluiten zich aan, Europa pleit voor afbouw fossiel

De coalitie van landen, steden, overheden, wetenschappers, organisaties en bedrijven die zo’n verdrag steunt groeit snel. Kort voor de start van COP28 stemde het Europees Parlement voor een duidelijke eis aan lidstaten om zich aan te sluiten bij het groeiende blok van regeringen die willen onderhandelen over een non-proliferatieverdrag. Onder de meest recente ondertekenaars bevinden zich onder andere Palau en Colombia. Triodos Bank sloot zich als eerste bank ter wereld aan bij het verdragsinitiatief. Ook ondertekenden ruim 600.000 mensen de oproep voor zo’n internationaal bindend verdrag. Eurocommissaris Hoekstra zegt dat er op COP28 een afspraak over de afbouw van olie en gas moet worden gemaakt, anders is de top mislukt.

Montreal Protocol schoolvoorbeeld

De woorden ‘fossiele brandstoffen’, ‘olie’ en ‘gas’ worden niet één keer vermeld in het Klimaatakkoord van Parijs, ondanks het feit dat ze verantwoordelijk zijn voor 86 procent van de CO2-emissies in de afgelopen tien jaar. Met andere woorden: we hebben een ander verdrag nodig, gericht op het afbouwen fossiele brandstoffen. Dat kan het wettelijke kader bieden om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Een schoolvoorbeeld van een dergelijke afspraak tussen landen is het Montreal Protocol. Dankzij dit internationale verdrag uit 1987 gebruiken we vrijwel geen ozonlaag afbrekende stoffen meer.

Meer informatie

Voor meer informatie over de wereldwijde campagne voor een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen, bezoek de website van de website van het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty.

En lees een interview met Tzeporah Berman, voorzitter van het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty-initiatief.