Triodos Bank dringt er ook bij de andere financiële instellingen op aan zich te scharen achter het verdragsinitiatief. Inmiddels is de open brief van Triodos Bank ondertekend door een alsmaar groeiend aantal organisaties en klimaatactivisten, waaronder ASN Bank, Fossielvrij Nederland, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Oxfam Novib en Urgenda.

Versnel de rechtvaardige transitie

Het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty-initiatief is een mondiale inspanning om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken door internationale samenwerking te bevorderen. Het zet specifiek in op drie doelen: non-proliferatie van fossiele brandstoffen, uitfasering van wereldwijde fossiele-brandstofvoorraden en een vreedzame en rechtvaardige overgang naar een duurzame energievoorziening. Dit moet gebeuren op een manier die zowel snel als eerlijk is, zodat geen enkele werknemer, gemeenschap of land achterblijft, en in overeenstemming met wat de wetenschap aantoont dat nodig is om de klimaatcrisis aan te pakken.

Er is dringend behoefte aan een verdrag. Terwijl de Overeenkomst van Parijs een cruciaal mondiaal klimaatdoel stelde, blijven veel regeringen nieuwe steenkool-, olie- en gasprojecten goedkeuren, ook al zou het verbranden van de huidige reserves aan fossiele brandstoffen in de wereld resulteren in zeven maal meer emissies dan wat verenigbaar is met het beperken van de opwarming van de aarde tot onder de 1,5ºC.

Vorige week waarschuwde het UNEP Production Gap Report 2023 dat plannen voor de winning van fossiele brandstoffen de kansen om de mondiale klimaatdoelstellingen te halen, ondermijnen. Het rapport onthulde dat regeringen, ondanks hun klimaatbeloften, nog steeds van plan zijn om in 2030 ongeveer 110% meer fossiele brandstoffen te produceren dan consistent zou zijn met het beperken van de opwarming tot 1,5°C.

Wat we vandaag doen, bepaalt de uitstoot van de toekomst

Jeroen Rijpkema, CEO van Triodos Bank: “Het is wetenschappelijk aangetoond dat het beëindigen van nieuwe exploratie en expansie en het uitfaseren van de productie van fossiele brandstoffen de komende tien jaar van cruciaal belang is om de wereld in lijn te houden met de mondiale klimaatdoelstellingen en om catastrofale klimaatverstoring te voorkomen. Wat we vandaag doen, zal bepalend zijn voor de uitstoot van morgen.”

Volgens Triodos Bank is er voor de financiële sector een sleutelrol weggelegd. Sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs hebben de banken in de wereld 5,5 biljoen dollar in fossiele brandstoffen gepompt. Jeroen Rijpkema: “Wanneer het de financiële sector echt menens is met haar groene beloften, zou ze zich moeten scharen achter het verdragsinitiatief. Een verdrag zal helpen een stabiel ondernemingsklimaat te creëren met een langetermijnperspectief en een gelijk speelveld, wat in het belang is van elk bedrijf en elke financiële instelling."

Ter ondersteuning van het verdrag voor fossiele brandstoffen sluit Triodos Bank zich aan bij 8 natiestaten, meer dan 3.000 wetenschappers en academici, 101 Nobelprijswinnaars, de Wereldgezondheidsorganisatie, honderden gezondheidswerkers, duizenden religieuze instellingen, waaronder een groeiend aantal inheemse organisaties en jeugdactivisten, en bijna 100 steden en decentrale overheden, meer dan 600 parlementariërs over de hele wereld, en een groeiend aantal bedrijven die oproepen tot een verdrag om fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen en een eerlijke energietransitie te bespoedigen.

Ali Sheridan, directeur Major Partnerships bij het Fossil Fuel Non-proliferation Treaty-initiatief: “Wij zijn blij met de steun van Triodos Bank als eerste bank die de roep om een ​​non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen kracht bijzet. Het verdragsvoorstel beoogt dat regeringen eindelijk hun klimaatverantwoordelijkheden nemen en een rechtvaardige transitie doorvoeren. Weg van de productie van fossiele brandstoffen, gebaseerd op samenwerking en gelijkheid. Bedrijven kunnen een leidende rol spelen bij het opbouwen van een eerlijke en duurzame toekomst, maar het is absoluut noodzakelijk dat dit op een geloofwaardige manier gebeurt. Zodat niemand achterblijft en een fossielvrije toekomst veilig wordt gesteld. Met name voor financiële instellingen is een cruciale rol weggelegd bij de verschuiving van het mogelijk maken van de productie van gevaarlijke fossiele brandstoffen naar het actief ondersteunen van schonere en eerlijkere energiebronnen.

Het tijdperk van fossiele brandstoffen loopt ten einde. Door het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty-initiatief te ondersteunen, kunnen bedrijven een cruciale rol spelen bij het veiligstellen van de internationale, multi-stakeholder aanpak die nodig is om de uitfasering van fossiele brandstoffen te bewerkstelligen en een veilige toekomst voor iedereen te waarborgen. De steun van Triodos Bank voor het initiatief en het bredere klimaatleiderschap moeten worden geprezen. We dringen er bij andere bedrijven op aan om samen met ons te bouwen aan een wereld zonder fossiele brandstoffen.”

Voorstander van fossielvrije economie

Triodos Bank is altijd een pleitbezorger geweest voor een economie zonder fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door het initiatief te nemen tot het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector.

Sinds haar oprichting in 1980 financiert Triodos Bank duurzame energie, waarbij de fossiele industrie expliciet wordt uitgesloten. Het heeft een duidelijke routekaart om de economie duurzamer en rechtvaardiger te maken, waarbij de nadruk ligt op vijf onderling verbonden transitiethema’s: voedsel, hulpbronnen, energie, samenleving en welzijn. Daarnaast heeft Triodos Bank zich de ambitieuze doelstelling gesteld om in 2035 netto-nul te zijn met al haar leningen en beleggingen, en haar eigen activiteiten. De bank wil dit doel bereiken door de eigen uitstoot en de absolute uitstoot van de door haar gefinancierde activiteiten te verminderen. Triodos Bank investeert ook rechtstreeks in op natuur gebaseerde oplossingen die koolstof uit de atmosfeer halen.

Support

Voor meer informatie over de wereldwijde campagne voor een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen, bezoek de website van de website van het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty.