Belangrijke stemming

Daarom heeft Triodos Bank samen met tientallen andere bedrijven twee open brieven ondertekend, een geïnitieerd door Business for Nature en een door WWF (Wereld Natuur Fonds), waarin Europese beleidsleiders worden opgeroepen om de voorgestelde verordening inzake natuurherstel over te nemen. Het Europees Parlement stemt donderdag 15 juni over het wetsontwerp – de EU-natuurherstelwet.

Broodnodig instrument

Jeroen Rijpkema, CEO van Triodos Bank: “Het huidige tempo van biodiversiteitsverlies vormt een existentiële bedreiging. Het is ieders plicht om de natuur en de biodiversiteit te behouden en zo snel mogelijk te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen. De natuurherstelwet is een broodnodig instrument om de klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken. We roepen beleidsmakers op om het voorstel over te nemen.”

Gelijk speelveld

Volgens de WWF-verklaring biedt de EU-natuurherstelwet een generatie de kans om concrete en effectieve maatregelen te nemen om de biodiversiteits- en klimaatcrises om te buigen door land- en zeegebieden in de EU op grote schaal te herstellen.

De EU zou een gelijk speelveld creëren voor alle bedrijven in Europa, door rechtszekerheid te bieden en voorwaarden te scheppen om innovatie te bevorderen, bedrijfspraktijken en bedrijfsmodellen te transformeren en ervoor te zorgen dat vooruitstrevende bedrijven worden beloond voor hun acties om het natuurverlies een halt toe te roepen en om te keren, volgens de open brief van Business for Nature.

Belangrijkste prioriteit

Financiering van natuurherstel is een topprioriteit voor Triodos Bank om haar doel te bereiken om uiterlijk in 2035 netto nul te zijn, omdat door te investeren in natuurprojecten broeikasgassen uit de lucht worden gehaald.

In het Verenigd Koninkrijk verstrekte Triodos Bank onlangs een lening aan Oxygen Conservation om 23.000 acres land in Schotland te verwerven. Triodos Bank financierde ook Trees for Life, dat zich inzet voor het herstel van de natuur in de Hooglanden en het herstel van het oorspronkelijke Caledonian Forest dat ooit een groot deel van Schotland besloeg.