Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Is groei noodzakelijk?

17-01-2014 | Adam Smith publiceerde in 1776 zijn baanbrekende boek An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Daarin beschreef hij het fenomeen arbeidsdeling. Eén man is niet in staat om zelfs maar een handjevol spelden per dag te maken, schreef Smith. Daarentegen kunnen tien man maar liefst 48.000 spelden per dag produceren. Dat doen ze door hun taken te verdelen.

Arbeidsdeling leidt dus tot efficiëntere productie en tot meer goederen en diensten. Daarnaast neemt de efficiëntie steeds verder toe door technische innovatie. Om voldoende mensen werk te kunnen bieden, is economische groei dus van belang. Dat belang wordt verder onder andere onderstreept door bevolkingsgroei en het feit dat mensen het liefst in een zekere mate van welvaart leven. Want om meer monden te voeden en aan meer behoeften te voldoen, is groei onontbeerlijk.

Toch blijft de vraag: waartoe al die groei? De afgelopen jaren is er steeds meer discussie over. Zie bijvoorbeeld het boek Hoeveel is genoeg? (2012) van de Britse wetenschappers Robert en Edward Skidelsky. Zij vragen zich af of economische groei tegenwoordig niet te veel als doel op zich wordt gezien. Ze betogen dat het moet gaan om het vormgeven van een ‘goed leven’ en niet om het vergaren van steeds maar meer materiële en geldelijke welvaart. Edward Skidelsky zegt daarover in NRC Handelsblad (22 december 2012): “Het gaat om de keuzes die een land maakt. Steeds meer werken, of genieten van het goede leven”. Deze en andere bijdragen verbreden het maatschappelijke debat over de inrichting van de samenleving en de economie van de toekomst. Niet met als doel om het concept van economische groei zomaar bij het grofvuil te zetten. Zeker niet. Maar wel om met elkaar beter te bepalen waar het in het leven – en dus in de economie – eigenlijk om zou moeten draaien.

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.

Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.

Accepteer cookies
 

BEKIJK HIER ONZE KIJK OP GROEI

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.

Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.

Accepteer cookies

Is er een einde aan de groei?

Velen menen dat economische groei in de huidige vorm op langere termijn onhoudbaar is.