Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren

Terugdringen van de CO2 uitstoot

De gebouwen in Nederland (zoals woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen) zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. Daarom levert energiebesparing in deze sector een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Triodos Bank wil hier een bijdrage aan leveren.

Goed voor eigenaar én huurder

Bovendien is het verduurzamen van vastgoed zowel gunstig voor de vastgoedeigenaar als de huurder. Want dankzij verduurzaming van vastgoed krijgt de eigenaar een meer aantrekkelijk en beter verhuurbaar pand, terwijl de huurder aanzienlijk lagere  energiekosten heeft en minder CO2 uitstoot.

Greenlease: besparingen delen

De investeringen in verduurzaming en de reductie in kosten die dit oplevert kunnen verdeeld worden door eigenaar en huurder door samen een Greenlease overeenkomst te sluiten. Greenlease zorgt op die manier voor minder belasting op het milieu, terwijl tegelijkertijd kosten kunnen worden bespaard.

Waarde verhogen

Het verduurzamen van vastgoed levert in de huidige economische crisis juist nu mooie kansen op. Door de leegstand van veel kantoren zijn rendementen voor investeerders en eigenaren laag en neemt de waarde van gebouwen af. Verduurzamen zorgt voor een hogere intrinsieke waarde en trekt daarmee makkelijker huurders of kopers aan.

Liever oud dan nieuw

Als Triodos Bank richten we ons vooral op herontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten. Door dit te doen met duurzame materialen wordt energie bespaard en zo de uitstoot van CO2 verminderd. Daarnaast blijft de architectonisch kwaliteit behouden. Duurzame herontwikkeling heeft daarom de voorkeur boven nieuwbouw, tenzij die volledig klimaatneutraal of energiepositief is.

Lees meer

Wilt u nog meer weten over onze visie op duurzaam vastgoed? Lees verder

Contact

Deelt u als ondernemer deze visie? Bent u op zoek naar financiering? Neem dan contact met ons op.

Wij financieren

de-zuylenspiegel-bv

Wij financieren

Welkom bij Triodos Bank

Portretten zakelijk relaties duurzaam vastgoed
Bent u een professionele belegger in duurzaam vastgoed en zoekt u financiering voor een duurzaam of te verduurzamen object?

Groenverklaring

Wilt u voordelig lenen voor uw duurzame bouw- of renovatieproject? Dat kan met een groenverklaring.

Thomas Rau (Rau Architecten)

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.Accepteer cookies

De Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed

De Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed is onze methode om panden te beoordelen op hun (breed gedefinieerde) duurzaamheid. De toets, of afgeleiden daarvan, vormt de concrete en meetbare weerslag van de hier boven beschreven integrale visie op vastgoed. De toets beoordeelt gebouwen op vier hoofdcategorieën ('vier-P's'):

  • Profit: het gebouw is rendabel)
  • People: de gebruikers kunnen er prettig en gezond in werken)
  • Planet: het milieu wordt niet al te zwaar belast
  • Project: het gebouw voldoet aan de eisen op fysiek en ruimtelijk niveau

Elk van de vier hoofdcategorieën van het 'vier-P-model' wordt in de toets in subcategorieën tot in detail beschreven. De scores op de hoofd- en subcategorieën worden vervolgens gewogen en uiteindelijk volgt een beoordeling van het gebouw. We noemen een gebouw duurzaam als het op één van de vier hoofdcategorieën de score  'goed' krijgt en op de drie andere categorieën minstens één voldoende haalt.