Advies over verduurzamen

Wil je verduurzamen, maar weet je niet welke besparing jou het meest oplevert? Schakel dan de hulp van een energieadviseur in. Die geeft je energieadvies op maat en ondersteunt je bij het uitvoeren van dit advies. Ook voor het inschakelen van een energieadviseur bestaat een subsidie, namelijk de Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM). Deze regeling vergoedt 80% van de kosten voor het advies en het ondersteuningstraject, met een maximum van 2.500 euro. Let op: de regeling is tijdelijk gesloten, maar is waarschijnlijk per 1 maart 2023 weer aan te vragen.

Subsidies duurzame energie opwekken


1. Subsidie warmtepomp, zonneboiler, isolatiemaatregelen en aansluiting warmtenet

Denk je erover na om zelf duurzame energie op te wekken, kijk dan eens naar de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De ISDE is vanaf 2023 voor meer mensen bereikbaar. Je kan bijvoorbeeld aanspraak maken op deze subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Ook is de ISDE er voor isolatiemaatregelen en voor de aansluiting op een warmtenet. Ondernemers (zowel mkb als zzp) kunnen de subsidie daarnaast inzetten voor het plaatsen van een windturbine of zonnepanelen. In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor de ISDE.

2. Subsidie verduurzaming sportcomplex

Voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen, of een energiezuinig nieuw pand willen realiseren, is er de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). De BOSA is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen 20% subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal dus). In sommige gevallen kan de behandeltermijn oplopen tot wel 22 weken. Goed om daar rekening mee te houden.

Duurzame innovaties


3. Subsidie vernieuwende projecten voor CO2-vermindering

Werk je aan een vernieuwend project dat leidt tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kan je dan gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Voorwaarde is dat de innovatie in het project leidt tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpt de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moet de innovatie besparen op toekomstige uitgaven aan subsidies. De einddatum van deze subsidie is 31 maart 2023 en het totale budget is € 30 miljoen.

4. Subsidie voor circulaire economie

In de periode 2021-2024 stelt de overheid 40 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe technieken die de circulaire economie bevorderen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van producten die makkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald en volledig hergebruikt. Deze subsidieregeling wordt in 2023 uitgebreid naar grotere ketendoorbraakprojecten. Daarnaast wordt gestart met een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.

Investeren energiezuinige technieken


5. Investeringsaftrek energiezuinige technieken en verduurzaming bedrijfsgebouwen

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken of in de verduurzaming van hun bedrijfsgebouwen, kunnen in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Dat geldt ook voor ondernemers die gebruikmaken van duurzame energie. Gebruik deze online zoektool om te kijken of jouw energiebesparende producten of duurzame energietechnieken onder deze regeling vallen. Deze lijst is nu nog van 2022, aan die van 2023 wordt nog gewerkt.

6. Belastingvoordeel milieu-investeringen

Ook de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) leveren belastingvoordeel op voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken en in duurzame en circulaire bouw. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur voor het voorkomen van plastics in het milieu. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunnen 75% van de investeringskosten worden afgeschreven. Dat verduurzaming wordt gestimuleerd blijkt uit het feit dat de budgetten voor deze regelingen flink stijgen in 2023.

Maak om te weten welke nieuwe technieken in aanmerking komen gebruik van de online zoektool.

Duurzame mobiliteit


7. Investeringsaftrek elektrisch rijden

Ondernemers die investeren in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor duurzame mobiliteit, kunnen ook gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA)\Vamil. In 2022 zijn er nieuwe mogelijkheden voor ondernemers bijgekomen, zoals een elektrisch aangedreven AGV, een dual-fuel waterstofvrachtwagen en een waterzuiveringsinstallatie voor een pleziervaartuig. Welke nieuwe opties er in 2023 bijkomen, is nog niet bekend.

Al een elektrisch voertuig aangeschaft dit jaar? Aanmelden van deze investering is uiterlijk drie maanden na de aanschaf mogelijk.

8. Subsidie volledig emissieloze bedrijfsauto

Ondernemers die een volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of leasen en aan de voorwaarden voldoen, krijgen hier subsidie voor. Je kan 10% van de nieuwprijs terugkrijgen, tot maximaal 5.000 euro. Het totale jaarbudget voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) in 2023 is € 33 miljoen. Vanaf dinsdag 10 januari 2023 kan je een aanvraag indienen.