Welke uitgangspunten gelden bij verstrekking van een krediet?

Wilt u weten of een krediet van Triodos Bank past bij uw wensen en ambities voor een krediet? Bekijk dan onze uitgangspunten. Wij wegen meerdere uitgangspunten af bij verstrekking van een krediet(overeenkomst). Onderstaande punten zijn niet allesbepalend, maar geven u een eerste indruk waar wij op letten bij kredietverstrekking.

  • Uw onderneming heeft een positieve impact op sociaal, cultureel of ecologisch gebied
  • U onderneemt met hart én hoofd
  • Uw product of dienst is klaar voor de markt
  • Er is bewezen vraag naar uw product of dienst
  • U zoekt een financiering vanaf € 50.000
  • Uw financieringsdoel is duidelijk
  • U kunt uw krediet terugbetalen
  • Uw risicodragend vermogen en financiering staan in gezonde verhouding tot elkaar

1. Uw onderneming heeft een positieve impact op sociaal, cultureel of ecologisch gebied

Triodos Bank is opgericht om uitsluitend initiatieven of ondernemingen te financieren, die een sociaal maatschappelijke of culturele meerwaarde hebben. Dat is onze missie. We zijn duidelijk in wie we wel financieren en wie niet. In bepaalde sectoren gebruiken we standaarden voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld: de inkoop van een ondernemer in de horeca moet minimaal voor 50% biologisch zijn. Per onderneming bekijken wij hoe deze bijdraagt aan duurzaamheid.

  

2. U onderneemt met hart én hoofd

Uw initiatief of onderneming moet een sociaal maatschappelijke of culturele meerwaarde hebben. Daarnaast moet uw idee ook uitgewerkt zijn in een concreet plan dat haalbaar is. Triodos Bank evalueert zowel de kwaliteit van uw idee en plan als uw motivatie voor aanvraag van het krediet. U moet daarbij voldoende managementvaardigheden en kennis van de markt(omstandigheden) hebben.

3. Uw product of dienst is klaar voor de markt

We financieren jonge, startende initiatieven of ondernemingen, die een afgerond product of dienst hebben. Het moet dus klaar zijn om op de markt te brengen. We financieren geen productontwikkelingen.

4. Er is bewezen vraag naar uw product of dienst

We willen bewijs dat u afnemers en leveranciers heeft. Welke partijen willen uw product kopen of dienst afnemen en waar blijkt dit uit?

5. U zoekt een financiering vanaf € 50.000

Triodos Bank biedt kredieten vanaf € 50.000. Als u een lager krediet wilt aanvragen, dan kunt u bij één van onze partners terecht.

6. Uw financieringsdoel is duidelijk

We verstrekken alleen kredieten aan initiatieven of ondernemingen voor een duidelijk doel. Denk aan financiering van panden, machines, land, voorraden of debiteuren. Wij financieren ook overnames als die bijdragen aan de duurzaamheid van de onderneming op lange termijn. Immateriële aanloopkosten financieren wij meestal niet. Denk hierbij aan 'goodwill' en aanloopkosten voor het starten van uw onderneming zonder dat er omzet tegenover staat.

7. U kunt uw krediet terugbetalen

Triodos Bank verstrekt bancaire leningen met het geld van onze spaarders en beleggers. We hebben hen beloofd hun geld terug te kunnen betalen. Vandaar dat het van belang is, dat u een krediet kunt terugbetalen binnen een bepaalde termijn. Bij bijvoorbeeld financiering van machines en inventaris moet u binnen vier tot zes jaar terugbetalen. Bij vastgoed binnen twintig tot dertig jaar. Bij werkkapitaal meestal binnen twee tot vier jaar.

8. Uw risicodragend vermogen en financiering staan in gezonde verhouding tot elkaar

Als bank verwachten wij dat u het risico kunt dragen bij een kredietverstrekking. Wij zoeken een goede verhouding tussen uw risicodragend vermogen en het deel dat wij financieren. Hoe groot het risicodragend deel moet zijn, verschilt per situatie en onderneming en wordt bepaald door verschillende factoren. Hoe meer risico bij een krediet, hoe meer financiële betrokkenheid wij van u en andere betrokkenen verwachten.

 Vraag direct een krediet aan  

Vraag nog sneller aan met uw KvK nummer