Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Waarom we graag biologische landbouw en voeding financieren

van grond tot bord

Gezonde voeding is een belangrijk voorwaarde voor onze levenskwaliteit. Voedsel waardoor we gezond blijven en waar we van kunnen genieten. Eten dat we waarderen om zijn smaak, geur en kleur. Waarvan we weten dat het met liefde en aandacht is geproduceerd. Niet door een anoniem bedrijf ver weg, maar iemand die we kunnen bezoeken.

Triodos Bank financiert daarom biologisch(-dynamische) ondernemingen in de gehele keten van landbouw en voeding, van producent tot aan de consument.

Voeding en omgeving

De productie van voeding is losgeraakt van mens en omgeving. Niet het ecosysteem of de mens is het uitgangspunt, maar de bedrijfsvoering en het productieproces. Daardoor zijn bedrijven in de industriële landbouw in hoge mate gestandaardiseerd en afhankelijk van externe en kunstmatige inbreng van pesticiden, kunstmest en diergeneesmiddelen. Zo is een productiesysteem ontstaan met maar weinig zelfregulerend vermogen.

Afstand en inzicht in de voedselketen

De  fysieke afstand tussen de onderdelen in de voedselketen te groot is geworden. De verschillende schakels zijn van elkaar vervreemd en hebben zich erg sterk gespecialiseerd. Het gevolg hiervan is dat zowel grondstoffen als voedingsmiddelen onaanvaardbare afstanden afleggen. Dieren kunnen bijvoorbeeld gevoerd worden met soja waarvan het verbouwen ten koste gaat van oerwoud in Latijns-Amerika.Het belang van efficiëntie en inkoopprijzen is dan belangrijker dan duurzame productie of dieren welzijn.

Geen keuze zonder kennis

De grote afstanden tussen de schakels in de voedselketen maken bovendien dat producenten te weinig binding hebben met consumenten. Dit gebrek aan verbondenheid leidt tot onverschilligheid bij producenten en gebrek aan kennis over voeding bij consumenten.

Het gebrek aan transparantie maakt dat de consument niet wat hij eet. Onvoldoende kennis en bewustzijn leidt ertoe dat hij niet in staat is een bewuste keuze te maken voor een productiewijze in de voeding- en landbouwsector zonder negatieve effecten op mens en milieu.

Evenwicht en kringloop

Triodos Bank streeft naar herstel van verbindingen tussen de schakels in de voedselketen. We ondersteunen een landbouwsector die de natuur als partner ziet, het ecosysteem als uitgangspunt neemt en daar de werkwijze op aanpast.

Een dergelijk stabiel systeem gaat primair uit van een gezonde, levenskrachtige en ecologisch evenwichtig gebruikte bodem. Naast een stabiel evenwicht streeft Triodos Bank naar een circulaire productieketen. Hierbij vormen de rest- of bijproducten zoals mest geen afval maar de voedingstoffen voor het productieproces.

In onze visie op landbouw en voeding heeft het proces geen begin-  en eindpunt, maar wordt het einde het uitgangspunt.

Deelt u als ondernemer deze visie? Bent u op zoek naar financiering? Neem dan contact met ons op. 

Wij financieren

Wij financieren

Welkom bij Triodos Bank

Portretten zakelijk relaties landbouw en voeding
Zoekt u als ondernemer in biologische (-dynamische) landbouw en voeding financiering? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Financiering met certificering

Triodos Bank financiert ondernemers in biologische (-dynamische) landbouw en voeding. Zij moeten in het bezit zijn van een SKAL of Demeter certificering
(of van plan die te behalen).

logo SKAL bio controle

Logo Demeter

 

Merijn Everaarts - CEO Dopper

4556_1_Sprekers_HH_Merijn

Merijn Everaarts is oprichter en CEO van Dopper. Met Dopper wil hij mensen inspireren om minder plastic afval te produceren en het drinken van kraanwater op de kaart te zetten. En met succes, tot nu toe zijn er 3 miljoen gebruikers die jaarlijks meer dan 90 miljoen plastic waterflesjes besparen van de afvalberg.

Merijn vertelt u onder andere over zijn drijfveren en unieke aanpak, en welke rol een duidelijke missie en oog voor marketing hieraan hebben bijgedragen.