Wat zijn uw wensen als ondernemer voor een zakelijk krediet? En welke eisen en voorwaarden stellen wij aan dat krediet? Om dit op elkaar af te stemmen, gaan we zorgvuldig te werk. Een relatiemanager gaat in gesprek met u om een kredietofferte op maat voor u te maken.

De kredietaanvraag bestaat uit 5 stappen die hieronder worden toegelicht. Alleen volledig ingevulde en aangeleverde aanvragen kunnen in behandeling worden genomen. Pas als een stap succesvol is afgerond, zetten we de volgende stap. Hoe snel we alle stappen doorlopen, hangt af van de omvang en de complexiteit van de aanvraag.

Meer informatie over kosten en voorwaarden van financieringen door Triodos Bank.

Wilt u meer weten over financieringsvormen en hoe anderen in uw sector worden gefinancierd? Ga naar de Nationele Financieringswijzer .

Wilt u meer weten over wat van ons kan verwachten wanneer uw bedrijf in zwaar weer terecht is gekomen? Kijk dan op de pagina over bijzonder beheer .

U kunt het gevraagde krediet gebruiken

Na het sluiten van de financieringsovereenkomst start de relatiemanager de uitkeringsprocedure. Dit kan afhankelijk van de kredietomvang en complexiteit enige weken in beslag nemen.

Voordat we het krediet uitkeren moeten onder meer de volgende zaken worden geregeld:

  • Zekerheden (zoals het onderpand of borgstelling) moeten zijn gevestigd.
  • Rekening voor uitkering bij Triodos Bank moet beschikbaar zijn.
  • Overige bijzondere en opschortende voorwaarden.

Tot slot maakt Triodos Bank het overeengekomen bedrag over op de afgesproken rekening.