Welke stappen doorloopt u als u een krediet aanvraagt?

Om kredietaanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen, doorloopt u onderstaande stappen. Wij beoordelen iedere kredietaanvraag afzonderlijk.

1. Ontdekken of uw wensen en onze uitgangspunten bij elkaar passen

Het is belangrijk dat een krediet past bij de wensen en ambities die u heeft voor uw onderneming. Dit is het vertrekpunt bij uw kredietaanvraag. Hetzelfde geldt voor onze uitgangspunten bij financiering. Lees meer over onze uitgangspunten. En ontdek of een krediet van Triodos Bank bij u past voordat u dit aanvraagt.

2. Invullen aanvraagformulier en versturen

In het formulier vult u uw gegevens in: over uw onderneming en over het krediet dat u wilt aanvragen. Wij vragen u ook om de volgende benodigde documenten mee te sturen:

 1. Uittreksel Kamer van Koophandel (als onderneming is ingeschreven)
 2. Kopie identiteitsbewijs van ondernemer(s) en eventuele vertegenwoordigers
 3. CV van ondernemer(s)
 4. Statuten of vennootschapscontract
 5. Aangifte Inkomstenbelasting / Vermogensbelasting van ondernemer(s)
 6. Definitieve jaarcijfers van afgelopen drie jaar (als cijfers er zijn), opgesteld door externe boekhouder of accountant
 7. Aanvullende toelichting op bedrijfsactiviteiten (businessplan) of onderbouwd ondernemingsplan (bij startende ondernemingen)
 8. Investerings- / financieringsbegroting met toelichting
 9. Exploitatiebegroting voor de komende twee jaar met toelichting
 10. Liquiditeitsbegroting voor de komende twee jaar met toelichting
 11. Persoonlijke begroting ondernemer(s) (alleen bij rechtsvorm eenmanszaak, V.O.F., C.V. en maatschap) 

3. Reactie via telefoon of e-mail

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u zo snel mogelijk een reactie van ons. Wij nemen contact met u op via telefoon of e-mail.

4. In gesprek met elkaar

Passen uw en onze uitgangspunten bij elkaar? En is een krediet financieel haalbaar? Dan gaan u en uw relatiemanager van Triodos Bank met elkaar in gesprek. Aan het einde van dit gesprek maken we ook al concrete afspraken over het vervolg van uw kredietaanvraag.

5. Aanvullen van informatie / doen van een aanbod

Uw kredietbehoefte en omstandigheden bepalen of wij u een aanbod kunnen doen voor een krediet. Voor verdere uitwerking hiervan kan het zijn dat we aanvullende informatie van u willen ontvangen. Zodra wij deze informatie hebben ontvangen en u kunnen financieren, ontvangt u van ons een aanbod ofwel kredietovereenkomst.

6. Beoordeling van uw kredietovereenkomst en uitkering krediet

Bent u akkoord met uw kredietovereenkomst en de voorwaarden die we daarin noemen? Zodra wij deze getekend van u hebben ontvangen en aan alle voorwaarden is voldaan, keren wij uw krediet uit.

 Vraag direct een krediet aan  

Vraag nog sneller aan met uw KvK nummer