Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Actieve dialoog

Positief beïnvloeden van bedrijven waarin we beleggen

Uw vermogen dat Private Banking in beursgenoteerde bedrijven belegt, heeft veranderkracht. Mede namens u oefenen we namelijk invloed uit op de manier waarop deze bedrijven zaken doen. De actieve dialoog met de bedrijven waarin we voor u beleggen, vormt een belangrijk onderdeel van onze beleggingsstrategie. Zo zorgen we ervoor dat bedrijven zich meer bewust worden van duurzaamheid. En dat zij zich blijven verbeteren op dit gebied.

Dialoog met bedrijven tijdens selectieproces

Triodos Investment Management start de dialoog met bedrijven al tijdens het selectieproces. We vragen hen om informatie die nodig is voor de analyse. Werken bedrijven hier niet aan mee? Dan beschouwen we hen als minder transparant en is minder goed te toetsen of ze voldoen aan onze beleggingscriteria. We kunnen bedrijven dan uitsluiten van ons duurzaam beleggingsuniversum .

Waarnemingen delen met bedrijven

De resultaten van onze analyse delen we met de desbetreffende bedrijven. We geven een volledig overzicht van onze waarnemingen. Daarin staan de prestaties en verbeterpunten op belangrijke duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast informeren we bedrijven of zij in aanmerking komen voor investeringen door klanten van Triodos Bank.

Monitoren duurzame beleggingsuniversum

De bedrijven die zijn geselecteerd blijven we actief monitoren. Wijkt een bedrijf mogelijk af van onze minimumeisen? Dan onderzoeken we dit en gaan we met hen in gesprek. Dit kan er toe leiden dat een bedrijf wordt verwijderd uit ons beleggingsuniversum.

Dialoog leidt tot resultaat

Bedrijven zijn steeds vaker bereid om actie te ondernemen als we signaleren dat ze niet opereren binnen de normen die Triodos Bank stelt. Zo hebben afgelopen jaar meerdere bedrijven in de financiële sector besloten om hun beleggingen te verkopen in bedrijven die wapens produceren. Verzekeringsmaatschappij Achmea heeft bijvoorbeeld een wapenproducent op de zwarte lijst gezet om aan onze duurzaamheidscriteria te voldoen.

En als gevolg van de dialoog met Triodos Bank heeft het Amerikaanse voedingsmiddelenbedrijf SunOpta afgelopen jaar het beleid aangescherpt om het gebruik van dierproeven tot een minimum te beperken. Verder hebben zij de preventie van ontbossing toegevoegd aan het milieubeleid.

Samenwerking met andere aandeelhouders

We werken ook samen met andere aandeelhouders. Hierdoor vergroten we onze mogelijkheden om het gedrag van bedrijven te beïnvloeden. Zo hebben we bijvoorbeeld de 'Principles for Responsible Investment' van de Verenigde Naties ondertekend. Door dit initiatief werken we samen met beleggers wereldwijd en kunnen we duurzaamheidsthema's voorleggen aan multinationals en overheden.

Dit heeft tot meerdere succesvolle resultaten geleid. Voorbeelden zijn substantiële verbeteringen in de duurzame inkoop van vis door grote supermarktketens zoals Metro. Daarnaast heeft het bedrijven zoals Adidas gestimuleerd om het Akkoord over brand- en bouwveiligheid in Bangladesh te ondertekenen.

Stemmen als aandeelhouder

Omdat we beleggen in bedrijven krijgen we als aandeelhouder stemrechten. Hiermee kunnen we een positieve invloed uitoefenen op de langetermijnstrategie van een bedrijf. Bijvoorbeeld door regelmatig vragen aan het bestuur te stellen over de duurzaamheidprestaties. En door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. We gebruiken hierbij onze stemrichtlijnen (PDF, Engels). Daarna ontvangen bedrijven informatie over hoe we hebben gestemd op aandeelhoudersvergaderingen. Vervolgens publiceren we deze informatie (Engels).

Meer weten?

Onze dialoog (Company Engagement reports, Engels)Onze stemrichtlijnen (PDF, Engels)Onze publicaties over hoe we stemden op aandeelhoudersvergaderingen (Engels)

Beleggen op basis van duurzame criteria

Beleggen op basis van duurzame waarden vereist specifieke expertise. Als klant profiteert u van de jarenlange ervaring van Triodos Bank.