Als beleggingsstrateeg volgt De Wilde alle macro-economische ontwikkelingen op de voet. En het zijn unieke tijden. Zeker met het oog op de coronapandemie en de economische crisis die daarop volgde. “Daar zijn we eigenlijk pas net uitgekropen, maar we zitten alweer middenin de volgende crisis. Dit keer op het gebied van energie. De crisissen volgen elkaar op en overlappen elkaar. Dat is echt een trendbreuk met de tien jaar daarvoor, waarin alles relatief rustig voortkabbelde.”

Torenhoge inflatie

Joeri de Wilde
Joeri de Wilde, beleggingsstrateeg bij Triodos Investment Management

In die periode bleef de inflatie over het algemeen ook laag, maar de coronapandemie maakte daar een abrupt einde aan. De Wilde: “De lockdowns zorgden voor allerlei problemen aan de aanbodkant, zoals verstoorde leveringsketens. Producten en diensten werden daardoor moeilijker leverbaar en dat zorgde voor stijgende prijzen. Tegelijkertijd zorgden de enorme stimuleringspakketten van overheden, om burgers en bedrijven te ondersteunen, juist voor méér vraag. Ook dat had een prijsopdrijvend effect.”

Die disbalans tussen vraag en aanbod heeft voor bijzonder hoge inflatie gezorgd. En dat heeft ook invloed op beleggingen. “Inflatie kan bedreigend zijn voor bedrijfswinsten”, legt De Wilde uit. “En het kan ertoe leiden dat er op den duur minder besteed en geïnvesteerd wordt.”

Oorlog in Oekraïne

Daar komt de oorlog in Oekraïne nog eens bovenop. Die zorgde voor een energiecrisis, compleet met embargo’s, mogelijke energietekorten, hogere energieprijzen en alle onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Ook dat draagt bij aan de huidige inflatie én heeft invloed op financiële markten en het beleggingsklimaat. De Wilde: "Investeerders zien nu in hoe kwetsbaar onze versnipperde leveringsketens zijn en hoe gevaarlijk het is om afhankelijk te zijn van autocratische landen voor de levering van essentiële grondstoffen. En daar handelen ze ook op.”

We hebben nog wel even last van de onzekerheid op de energiemarkt
Joeri de Wilde

De druk op de energieprijzen blijft nog wel even, verwacht De Wilde, zeker nu de Europese Unie ook een boycot op Russische olie invoert. “De oorlog duurt voort en een einde lijkt nog niet in zicht. Maar zelfs als er wel een wapenstilstand komt, blijven de maatregelen op het gebied van energie waarschijnlijk nog geruime tijd van kracht. Met andere woorden: we hebben nog wel even last van de onzekerheid op de energiemarkt.”

De oorlog zorgt daarnaast voor een ander probleem: stijgende voedselprijzen. En daar hebben vooral armere landen last van. “Oekraïne is de graanschuur van de wereld. Meerdere landen hebben al te maken met rampzalige hongersnoden, vanwege de coronacrisis en extreme droogte. Dat wordt nu alleen maar erger. De gevolgen van de klimaatcrisis, pandemie en oorlog komen daar samen, met alle gevolgen van dien.”

Op de rem

Hoe reageren centrale banken op deze ingrijpende ontwikkelingen? Het korte antwoord: die trappen (hard) op de rem, met het doel om de inflatie af te remmen. “In de afgelopen tien jaar hebben centrale banken hun balans haast eindeloos vergroot, zeker aan het begin van de pandemie. Ze kochten toen bijvoorbeeld veel staatsobligaties op, om de rente te drukken. Daar stoppen ze nu mee. Dat is een schok, want financiële markten zijn inmiddels gewend aan een bijzonder lage rente en een bijna oneindige hoeveelheid geld in het systeem.”

Daar lijkt nu een einde aan te komen, vervolgt hij: “In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is al sprake van hogere beleidsrentes. De verwachting is dat de ECB (Europese Centrale Bank, red.) de beleidsrente deze zomer ook verhoogt. Dat is een big deal, want de beleidsrente bepaalt ook de rentes op de obligatie- en hypotheekmarkt. Wanneer de rentes stijgen, loont het om meer te sparen. Consumeren wordt minder aantrekkelijk, wat de vraag dus remt. Met het verhogen van de beleidsrente hopen centrale banken de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen en de inflatie af te remmen."

In het verleden draaiden centrale banken dergelijk beleid nog weleens snel terug, bijvoorbeeld als er fikse crash op de aandelenmarkt plaatsvond. Maar dat verwacht De Wilde nu niet: “We hebben in jaren niet zo’n hoge inflatie gezien. Centrale banken houden dit keer waarschijnlijk wat langer voet bij stuk.”

Recessie?

De Wilde merkt dat er in de afgelopen weken steeds vaker over een mogelijke recessie gesproken wordt in de media. Omdat centrale banken nu zo hard op de rem (moeten) trappen, is dat zeker een reëel risico, zegt hij. Tegelijkertijd suggereert economische data dat het momenteel nog meevalt, zeker in de Westerse wereld. “Veel mensen hebben tijdens de coronapandemie een reservepotje opgebouwd, waar ze nu gebruik van kunnen maken. Dat compenseert de hogere prijzen en verklaart deels waarom het nu nog niet zo slecht gaat. De economie koelt inderdaad af, maar is nog niet op een zorgelijk niveau.”

Of dat zo blijft, is een tweede. “De klap kan nog komen”, benadrukt De Wilde. “In de afgelopen weken zagen we juist een stijging op de aandeelmarkten. Maar of dat om duurzaam herstel gaat… Het kan zomaar zo zijn dat we de echte bodem nog moeten bereiken.”

Focus op de klimaatcrisis

Veel mensen maken zich zorgen over de huidige inflatie, een mogelijke recessie en de oorlog in Oekraïne. Dat heeft ook gevolgen voor de klimaatcrisis. Enerzijds verdwijnt die een beetje naar de achtergrond, merkt De Wilde. Maar er is ook een andere kant van de medaille: “Juist door de huidige energiecrisis wordt er meer dan ooit over de energietransitie gepraat. We hebben nu een acuut probleem en snellere verduurzaming is een van de mogelijke oplossingsroutes. Anderzijds kan de oorlog ook een reden zijn om juist weer in te zetten op fossiele energie. President Joe Biden had aan het begin van zijn termijn bijvoorbeeld grootse plannen op het gebied van duurzaamheid. Maar nu de benzineprijzen oplopen, stuurt hij toch weer aan op nieuwe gasboringen.”

We blijven het bij Triodos Bank benadrukken; klimaatverandering is een enorm dringend probleem dat niet kan wachten. Ook nu niet
Joeri de Wilde

Dat is een slechte zaak, stelt De Wilde. Verduurzamen moeten we toch, dus daar moet ook nu de volledige focus op liggen. “We blijven het bij Triodos Bank benadrukken; klimaatverandering is een enorm dringend probleem dat niet kan wachten. Ook nu niet. Laten we ons vooral niet blind staren op de korte termijn, zoals we dat in het verleden wel vaker hebben gedaan.”

Investeren in transities

Triodos Bank verliest de lange termijn (ook in deze onzekere tijden) niet uit het oog en blijft investeren in de transities die we moeten maken. “Welke bedrijven dragen écht bij aan die transities? Daar investeren we in. Beleggen op de lange termijn dus, met een duurzaam rendement. Daar zien we (ook nu) meer dan genoeg kansen voor.”

Door te beleggen bij Triodos Bank draag je direct bij aan die transities en het behalen van de klimaatdoelen, besluit hij: “Je koppelt rendement óp de lange termijn aan een duurzame missie vóór de lange termijn. Dat is juist in deze tijden belangrijker dan ooit.”

Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor je rendement?

De huidige ontwikkelingen in de wereld hebben natuurlijk ook hun weerslag op de rendementen van beleggingen bij Triodos Bank. “Onze fondsen die beleggen in beursgenoteerde aandelen en obligaties zijn al het hele jaar defensief gepositioneerd. Zo hebben we de daling op de financiële markten zo goed mogelijk proberen op te vangen”, zegt De Wilde. “Daarnaast profiteer je bij Triodos Bank niet van de fikse koersstijgingen van fossiele energiebedrijven. Die schoten omhoog door de huidige energieprijzen. Vanwege onze minimum standards investeren we niet in dergelijke bedrijven. Verder houden we vast aan onze lange termijn strategie voor de meest duurzame impact. Met het oog op een mooi rendement voor onze beleggers over een langere periode, terwijl we samen bouwen aan een eerlijke, groene en sociale toekomst.”