Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

08-06-2015 | De wereldbevolking bestaat voor de helft uit vrouwen, maar het verschil in economische positie in vergelijking met mannen is nog erg groot. Volgens Triodos Bank hebben bedrijven de maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit verschil in economische positie te verkleinen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.

gendergelijkheid 610

De bijdrage van Triodos Bank

Begin 2015 heeft Triodos Bank alle bedrijven in haar beleggingsportefeuille opgeroepen om programma’s, doelstellingen en inspanningen te ontwikkelen en publiceren, om gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het topmanagement en de raad van commissarissen te bevorderen. Triodos heeft haar visie op seksegelijkheid met hen gedeeld en informatie verstrekt over de voordelen en noodzaak van meer vrouwen in raden van bestuur. Daarnaast heeft zij de bedrijven opgeroepen om diversiteitprogramma’s te ontwikkelen. Ter voorbereiding van de aandeelhoudersvergadering is Triodos ook met een aantal bedrijven in gesprek gegaan over dit onderwerp. Als aanvulling hierop hebben we ook strengere stemrichtlijnen opgesteld voor de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Vanaf 2015 zal Triodos niet langer de verkiezing van de voorzitter van een benoemingscommissie ondersteunen als de balans tussen mannen en vrouwen in de raad van commissarissen erg scheef is (minder dan 20% man of vrouw). Daarnaast zullen we niet langer de benoeming van een nieuwe commissaris steunen als er geen verbetering komt in bovenstaande balans.

Diversiteit

Diversiteit vraagt om bestuurders die onder meer verschillen qua achtergrond, nationaliteit, geslacht, ras, seksuele geaardheid en gezichtspunt. Meerdere studies hebben de voordelen van diversiteit in het topmanagement bevestigd, in het bijzonder met betrekking tot seksegelijkheid. Diversiteit op de hoogste niveaus van verantwoordelijkheid en gezag verhoogt het concurrentievoordeel van een bedrijf. Studies hebben aangetoond dat bedrijven met meer vrouwelijke bestuursleden beter presteren in termen van groei, omzet en winst. Volgens het MSCI 2014 Survey of Women on Boards uit november 2014, presteren bedrijven met meer vrouwelijke vertegenwoordiging ook beter op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Dit is bijvoorbeeld aangetoond in een lager aantal incidenten op het vlak van governance. Dit voordeel kan ook leiden tot een beter bedrijfsimago en, uiteindelijk, tot een betere financiële prestatie. Ten slotte blijkt uit onderzoek dat bedrijven met meer vrouwelijke vertegenwoordiging eerder geneigd zijn tot een bedrijfscultuur die de integratie en verbetering van de positie van vrouwen door de hele organisatie – en daarmee ook de samenleving - stimuleert.

Quota

De Europese Commissie streeft naar 40% vrouwelijke leden in de raden van bestuur en raden van commissarissen. Nederland kiest voor 30% vrouwelijk bestuurslidmaatschap. Dergelijke quota zijn (nog) niet verplicht, maar bedrijven zijn wel wettelijk verplicht om naar deze quota te streven. Ondanks aanbevelingen van de overheid en vrijwillige doelstellingen, blijft de balans van mannen en vrouwen in raden van bestuur en commissarissen laag.

Wereldwijd is het percentage vrouwen in de verschillende bestuursraden slechts 11%, met grote verschillen tussen landen en sectoren. In Europa is de bestuursstructuur iets diverser, met 20% vrouwelijke vertegenwoordiging. Toch heeft slechts iets meer dan 3% van de grootste beursgenoteerde bedrijven binnen de Europese Unie een vrouwelijke bestuursvoorzitter (CEO)). Interessant genoeg hebben bedrijven in Azië de neiging om minder vrouwelijke commissarissen te hebben dan in Europa en Noord-Amerika. Tegelijkertijd vind je daar het hoogste percentages vrouwelijke topmanagers, namelijk in Zuid-Korea met maar liefst 30% vrouwelijke bestuursvoorzitters.

Koplopers

Een bedrijf in het beleggingsuniversum van Triodos Bank met een relatief goede balans tussen mannen en vrouwen in het topmanagement, is het Zweedse telecommunicatie bedrijf Teliasonera . Zowel de Raad van Commissarissen (12 leden) als de Raad van Bestuur (11 leden) hebben vier vrouwelijke leden, inclusief de voorzitter van de raad van commissarissen. Teliasonera had voorheen ook een vrouwelijke bestuursvoorzitter. Een ander positief voorbeeld is Capitacommercial Trust , een investeringsbedrijf in vastgoed uit Singapore. Dit bedrijf heeft een vrouwelijke bestuursvoorzitter en nog drie vrouwen in het vijfkoppige managementteam. Echter, de Raad van Commissarissen bestaat uit zeven mannen en de vrouwelijke bestuursvoorzitter.

Opmerking: De onderwerpen die in dit artikel aan de orde komen zijn relevant voor duurzame investeringen op de beurs. Triodos Bank is van mening dat onze maatschappelijk verantwoorde investeringen een krachtig middel zijn ter bevordering van onze waarden en meer duurzaamheid, terwijl ze ons ondertussen in staat stellen om een volledig aanbod van aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden te bieden aan klanten die ervoor kiezen om te investeren op de beurs.

Uitgelicht uit de portefeuille: Kimberly-Clark

Kimberly-Clark is een wereldwijd actieve speler in consumentengoederen voor dagelijks gebruik.

Beleggingsklimaat mei 2015

Nadat de aandelenbeurzen in april een correctie lieten zien werd de stijgende trend in mei weer hervat.

Strategische match in Mongolië

Triodos Bank investeert in Khan Bank. Deze bank verstrekt kredieten aan het midden- en kleinbedrijf in Mongolië.