Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Duurzame energie al bijna heel gewoon

Werd er groene geschiedenis in Parijs geschreven?

09-08-2016 | Duurzame energie is meer dan een leuk groen thema. In alle lagen van de samenleving zien we een toenemende interesse in het onderwerp: Investeerders die potentie zien in de duurzame energiesector. Ondernemers die beseffen dat ze zélf energie kunnen produceren. Burgers die willen weten waar de stroom uit hun stopcontact vandaan komt. Triodos Bank, Triodos Groenfonds en Triodos Renewables Europe Fund proberen op zoveel mogelijk manieren mee te werken aan duurzame energie-initiatieven. Zo leggen we de broodnodige basis voor toekomstige generaties.

vandebron-header

Werd er vorig jaar groene geschiedenis geschreven? Op de in Parijs georganiseerde VN-klimaatconferentie lukte het in élk geval een juridisch bindend klimaatakkoord te sluiten. Best bijzonder. Zeker als je bedenkt dat zelfs landen als China, Rusland en de Verenigde Staten hiermee een stem tégen de fossiele-brandstofindustrie lieten horen. Een duidelijk signaal naar bedrijven en investeerders: alleen investeringen in een schone toekomst zullen zichzelf terugverdienen. “We hebben onze kinderen en kleinkinderen een grote dienst bewezen”, zei staatssecretaris van milieu Sharon Dijksma. Maar is er sinds de klimaattop ook écht iets veranderd?

Overstap naar duurzame energie

Moeilijk om dat nu al te zeggen, vindt Willem Enklaar, relatiemanager Energy & Climate bij Triodos Bank. “De klimaattop heeft in elk geval geleid tot veel aandacht voor duurzame energie. Overheden voelen meer druk er iets mee te doen. In Nederland is de subsidiepot bijvoorbeeld verdubbeld: van 3,5 miljard naar 8 miljard. En er zijn steeds meer investeerders die graag betrokken willen zijn bij duurzame energieprojecten.”
Bij Enklaar kloppen ook meer ondernemers aan die willen overstappen naar duurzame energie. Vaak uit idealistisch oogpunt, maar ook omdat steeds meer consumenten dat van een bedrijf verlangen. In veel gevallen wordt er voor zonnepanelen gekozen. Als die eenmaal op het dak van je bedrijfspand liggen, scheelt dat flink op de energierekening terwijl je er geen omkijken meer naar hebt.

Hoofdpijndossier

Maar voordat dat zover is moeten er wél wat hindernissen genomen worden: er moet onderzocht worden of het dak geschikt is, er moet een vergunning komen, er kan subsidie worden aangevraagd. En hoe zit het nou precies met contracten met een installateur, of de infrastructuur voor het geleiden van de stroom die moet worden aangelegd? Niet bepaald zaken waar de meeste bedrijven zich dagelijks mee bezig houden. En zeker niet iets waar elke ondernemer de kennis, de tijd of het geld voor heeft. En als bedrijven er wél zelf aan beginnen, en vervolgens financiering aan vragen bij Triodos Bank, blijkt vaak dat ze niet aan de voorwaarden voldoen. Dan is er bijvoorbeeld gekozen voor zonnepanelen die te duur zijn voor een klein project.

Klinkt als een ingewikkeld dossier. Enklaar beaamt: “Het kan en moet makkelijker worden. Anders gaan ondernemers, begrijpelijkerwijs, gewoon niet overstag. We werken daarom hard aan een ondernemersproduct, een pakket als het ware, waar alles inzit: contact met de juiste adviseurs en leveranciers, een indicatie aan welke voorwaarden voldaan moet worden en natuurlijk hulp bij de financiering. Alles om het overstappen naar duurzame energie voor iedereen zo makkelijk en rendabel mogelijk te maken.

Nieuwe norm

Uiteindelijk moet duurzame energie de nieuwe norm worden, stelt Enklaar. Daarom moeten niet alleen ondernemers maar ook burgers inzien dat duurzame energie heel normaal is. Triodos Bank richt zich dus óók op burgerinitiatieven. Enklaar merkt dat veel mensen vrijwillig energie en tijd steken in energieprojecten in hun eigen omgeving. “Maar vaak zie ik die mooie plannen toch stranden. Men heeft weinig ervaring, kennis of geld en de besluitvorming gaat vaak moeizaam, omdat er soms veel mensen meebeslissen.”

Speciaal voor dit soort gevallen heeft Triodos Bank nu, samen met het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten en ASN Bank, een nota geschreven over de belangrijkste zaken rondom de ontwikkeling en financiering van kleine energieprojecten. Een handreiking naar burgers die hun energievoorziening in eigen hand willen hebben.

Duurzame initiatieven

Want als het lukt kunnen er mooie dingen ontstaan. Neem Deltawind, misschien wel hét schoolvoorbeeld van burgerparticipatie op het gebied van groene energie. Het windmolenpark op Goeree Overflakkee werd begin jaren ’90 opgericht door de bewoners van het schiereiland zelf. Triodos Groenfonds heeft ze nu een lening verstrekt om het inmiddels verouderde park op te schalen. Straks worden er 24.000 huishoudens van lokale, groene energie voorzien.

Op kleinere schaal kunnen scholen hun gebouw verduurzamen met behulp van het door Triodos Groenfonds gefinancierde bedrijf Slim Opgewekt . Er worden zonnepanelen op het dak van de school gelegd en via een monitor kunnen de kinderen zien hoeveel energie er opgewekt en verbruikt wordt. Om de jeugd hier meer bewust van te maken, verklaart mede-initiatiefnemer Rob Wieggers. “Zij zijn de generatie die echt het verschil kunnen gaan maken. Er is echt een wereld te winnen als we bij hen gedragsverandering kunnen bereiken.”

Triodos Groenfonds & Triodos Renewables Europe Fund

Triodos Groenfonds financiert onder andere ondernemingen die duurzame-energieprojecten ontwikkelen en exploiteren. Eind 2015 financierde Triodos Groenfonds 69 duurzame-energieprojecten in Nederland. De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was 453 MW. Dit was voldoende om 324.500 Nederlandse huishoudens een jaar lang van energie te voorzien.

Triodos Renewables Europe Fund richt zich op projecten in heel Europa. Alle projecten samen voorzagen in 2015 128.000 huishoudens van hernieuwbare energie.


Lokale bronnen

Ook is het belangrijk de levering van duurzame energie te decentraliseren, zegt Enklaar. “De meeste mensen kopen hun energie bij een grote energieleverancier. Je steekt je stekker in het stopcontact maar je hebt geen idee waar je stroom vandaan komt of hoe het is opgewekt.” Enklaar pleit dan ook voor het kiezen voor lokale energiebronnen. De windmolen bij jou in de buurt bijvoorbeeld. “Je weet dan waar je stroom vandaan komt en aan wie je nou eigenlijk de rekening betaalt.”

Vandebron is een marktplaats waarop dit soort kleinschalige energieproducenten stroom kunnen aanbieden en waarop consumenten heel specifiek kunnen kiezen voor wind-, water-, bio- of zonne-energie; rechtstreeks van de lokale bron. Die keuzevrijheid is een van de belangrijkste speerpunten van Vandebron, vertelt Aart van Veller, een van de oprichters. “Als consument kun je echt kiezen waar jouw energie vandaan komt. Je bepaalt zelf bij wie jij energie afneemt en dus je energierekening aan betaalt. Daarmee zet je iets in beweging, in plaats van dat je geld op een anonieme hoop gaat en je niet weet wat ermee gebeurt.”

Omslagpunt

Dat klinkt allemaal veelbelovend. Duurzame energie moet dus wel op het punt staan het te winnen van fossiele brandstoffen? Nog niet helemaal. Enklaar: “Het hangt van veel dingen af. De politieke wil, het draagvlak onder burgers en uiteraard het economische voordeel. Het is een complexe puzzel.” Toch is Enklaar optimistisch: “De omslag van kolen naar gas was binnen tien jaar een feit. En met het tempo waarin nu de ontwikkelingen binnen de wereld van de duurzame energie gaan kan het niet lang meer duren.”

Tekst: Bo van Houwelingen
Fotografie: Pieter Jongeling, Frank Groeliken

CO2-voetafdruk

Triodos Bank investeert in bedrijven die maatregelen treffen om hun CO2-voetafdruk te reduceren.

Bedrijf uitgelicht: LafargeHolcim

Private Banking kiest de meest duurzame bedrijven om in te beleggen. Deze maand meer over LafargeHolcim.

Beleggingsklimaat juli 2016

De modelportefeuille aandelen steeg in juli met 3,6%.