Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Hoe duurzaam is katoen?

08-12-2014 | Onze t-shirts, handdoeken, gordijnen en zelfs stoffering van onze meubels zijn van katoen gemaakt. Het is de meest gebruikte natuurlijke vezel in de textielindustrie. Kan dat ook biologisch?

141208-katoen-research

Katoen is de meest geteelde niet-eetbare plant op aarde. Voor de productie van de vezel wordt 2,5 procent van de landbouwgrond gebruikt en het creëert werk voor 250 miljoen mensen wereldwijd. Maar heel duurzaam lijkt deze natuurlijke stof niet. Het watergebruik tijdens het productie proces is namelijk hoog. Wist u bijvoorbeeld dat er voor de groei van het katoen van één spijkerbroek 8.500 liter water nodig is? (1)  Het waterverbruik is voornamelijk hoog tijdens de bewerking van het ruwe katoen. 87 procent van het totale waterverbruik wordt tijdens de bewerking verbruikt. Nike geeft in hun duurzaamheidsrapport aan dat maar liefst 73 procent van het totale watergebruik van het productieproces nodig is in de beginfase van de katoenteelt.

Maar vanuit milieuperspectief is niet alleen het waterverbruik een zorg. Het gebruik van pesticiden en kunstmest en genetische modificatie belasten het milieu ook. Is biologisch katoen een oplossing?

Groeiende vraag

Biologisch katoen groeit zonder synthetische agrarische chemicaliën zoals pesticiden en kunstmest. Ook wordt er bij de teelt geen gebruik gemaakt van genetische modificatie. De bewustwording onder consumenten groeit, al blijft de productie achter op de groeiende vraag. Biologisch katoen beslaat slechts 1 procent van de wereldwijde katoenproductie. Een van de oorzaken daarvan is de grote drempel voor het verkrijgen van een biologisch certificaat. Het kost een boer drie jaar om zijn reguliere landbouw te veranderen naar biologische landbouw. In deze periode is de katoenopbrengst lager. “Dit is een probleem: zo kunnen grote wereldwijd opererende bedrijven niet genoeg biologische katoen inkopen voor al hun producten.’’, aldus Christa Florschutz van Triodos Research. De reden die ze hiervoor noemt is het gebrek aan kennis over biologische landbouwmethoden en de samenwerking tussen producerende gemeenschappen. (2)

De rol van Triodos Bank

Triodos Bank stimuleert de productie van biologisch katoen door invloed uit te oefenen op grote concerns. Voordat wij bedrijven opnemen, worden de bedrijven geanalyseerd, koppelt de researchafdeling van Triodos Bank hun bevindingen terug en via publicaties brengen zij de dilemma’s onder de aandacht. Inditex kwam door de bevindingen heen en is opgenomen in het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Bank. Zij zijn een van de grootste mode-retailgroepen ter wereld, bekend van onder andere Zara. In 2013 bracht het bedrijf meer dan 3,5 miljoen kledingstukken van 100 procent gecertificeerd biologisch katoen op de markt. Het bedrijf ontwikkelt ook programma’s voor kleding met 5 procent en 50 procent biologische katoen. Inditex financiert daarnaast een katoenproject in India. In dit project worden katoentelers opgeleid en geadviseerd om efficiënter gebruik te maken van water en op een verantwoorde manier om te gaan met bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Andere kledingconcerns uit het duurzame beleggingsuniversum Adidas, H&M en Nike hebben toegezegd om binnen vier tot zes jaar 100 procent duurzamere katoen in hun producten te gebruiken.

Minder is meer

Naast een certificering voor biologisch katoen is het Better Cotton Initiative een graadmeter voor Triodos Research om te weten dat de grondstof op een verantwoorde manier geproduceerd wordt. Dit initiatief heeft als doel de milieu-impact van de katoenproductie te verminderen. En daarbij de leefomstandigheden en economische ontwikkelingen in de katoenproductiegebieden te verbeteren. Dit betekent dat de boeren minder pesticiden, meststof en water verbruiken. Deze norm lijkt zijn vruchten af te werpen. Uit de BCI rapportering van 2012 blijkt dat er in Pakistan meer dan 75.000 boeren zijn die de standaard hanteren. Dit heeft het watergebruik teruggebracht met 39 procent waardoor de rivier de Indus minder wordt belast. Over een oppervlakte van 300.000 hectares is het gebruik van pesticiden afgenomen met 47 procent en er wordt 39 procent minder kunstmest gebruikt. Opvallend is dat BCI boeren een gemiddelde stijging van 11 procent inkomen hadden in vergelijking tot de boeren die de conventionele praktijken aanhielden. (3)  Er is nog wel een verbetering mogelijk. BCI sluit namelijk het gebruik van genetisch gemodificeerd katoen nog niet uit.

Bronnen:

(1) WWF

(2) http://www.c-and-a.com/nl/nl/corporate/fileadmin/mediathek/nl-nl/Pressreleases/2014-04-08_PERSBERICHT_C_Awaarschuwtvoortekortaanbodbiokatoen.pdf

Eerste investering Kaukasus

Triodos Microfinance Fund en Triodos Fair Share Fund zijn aandeelhouder geworden in Credo.

Beleggingsklimaat november 2014

De internationale kapitaalmarkten zetten hun opgaande trend van dit jaar ook in november voort.

Uitgelicht uit de portefeuille: The Walt Disney Company

Private Banking selecteert duurzame koplopers voor uw beleggingsportefeuille. Bijvoorbeeld Walt Disney.