Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Wat is de rol van een bank in evenwicht?

26-06-2014 | Een bank heeft in essentie een paar kerntaken. Voor een belangrijk deel gaat het bij een bank om spaargeld veilig in bewaring houden aan de ene kant, en om het verstrekken van kredieten aan ondernemers aan de andere kant. "Daarmee verbindt een bank spaarders die tijdelijk geld over hebben met ondernemers die geld nodig hebben voor het -nancieren van hun initiatieven," zegt Pierre Aeby, financieel directeur van Triodos Bank. "Het is belangrijk om die verbinding op een gebalanceerde manier vorm te geven. Bankieren is evenwichtskunst."

De ‘klassieke’ bankier werkt dus verbindend en relatiegericht. In de periode voorafgaand aan de financiële crisis richtten veel banken zich echter steeds minder op hun relaties, maar juist op het doen van transacties op financiële markten. Relatiegericht bankieren werd vervangen door transactiegericht bankieren. Momenteel zien we banken gedeeltelijk terugkomen op die relatiegedrevenheid. Ze stellen hun klanten en relaties weer centraler. Als het gaat om de taken en verantwoordelijkheden van banken, verdient ook de ‘geldscheppende functie’ van banken aandacht.

Hoe geldschepping precies werkt, is onderwerp van debat. Maar het komt erop neer dat een bank geld kan uitlenen aan ondernemers, zonder dat het kredietbedrag aan de andere kant van de balans volledig wordt gedekt door spaartegoeden. Een bank leent dus geld uit dat er eerder niet was. Het is van belang dat de kredietportefeuille van een bank en de risico’s die daarmee gemoeid zijn, beheersbaar en evenwichtig blijven. Anders kan niet alleen de bank in grote problemen komen, maar raakt ook de economie uit evenwicht.

figuur-1-bank-en-evenwicht

Afbeelding: Bankieren is evenwichtskunst

Een bank beweegt zich in een krachtenveld van vier betrokken partijen. Een spaarder vertrouwt zijn geld toe aan de bank, en krijgt in ruil spaarrente. Een ondernemer leent geld, en betaalt rente. Aandeelhouders leveren het eigen vermogen, en delen in de winst. En medewerkers ontvangen salaris, in ruil voor geleverde arbeid. Het is aan de bank om de belangen van de vier betrokken partijen met elkaar in evenwicht te houden.