Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Aankoop aandelen Triodos Groenfonds NV tijdelijk niet mogelijk

15-11-2017 |

Triodos Groenfonds NV (Triodos Groenfonds) geeft vanaf 15 november 2017, 16.00 uur, tijdelijk geen aandelen uit. Aankooporders die Triodos Groenfonds heeft ontvangen voor dit tijdstip worden nog gehonoreerd.

Triodos Groenfonds belegt conform de Regeling Groenprojecten in projecten die door de overheid zijn aangewezen als groene projecten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Het fonds heeft de status van ‘groene beleggingsinstelling’ (als bedoeld in de Regeling Groenprojecten). Daardoor komen particuliere beleggers in het fonds mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel. De wet stelt als voorwaarde aan groene beleggingsinstellingen dat ten minste zeventig procent van het fondsvermogen wordt aangewend voor het financieren van groenprojecten.

Zeventig procent

Om te beoordelen of particuliere beleggers groene beleggingen houden, hanteert de wet de peildatum van 1 januari. Door het naderen van deze datum is de instroom de afgelopen periode zeer sterk toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat de ondergrens, dat minimaal 70 procent van het fondsvermogen dient te zijn belegd in groenprojecten, in zicht is gekomen. Wanneer het fonds onder die ondergrens gaat, zou het de status van groene beleggingsinstelling kunnen verliezen.

Tijdelijke sluiting voor aankopen

Om te voorkomen dat het percentage van groenprojecten onder de 70 procent van het fondsvermogen daalt, sluit het fonds tijdelijk voor aankopen. Dat wil zeggen dat beleggers gedurende deze periode van sluiting geen aandelen in Triodos Groenfonds kunnen kopen. Beleggers in het fonds kunnen de aandelen Triodos Groenfonds die zij in bezit hebben wel verkopen. Naar verwachting wordt het fonds begin 2018 weer opengesteld. Er kunnen dan weer aandelen worden gekocht.

Beleggen op basis van duurzame criteria

Beleggen op basis van duurzame waarden vereist specifieke expertise. Als klant profiteert u van de jarenlange ervaring van Triodos Bank.