Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

5 vragen over duurzaam beleggen in tijden van lage rente

“De ruimte voor impactbeleggen staat onder druk”

09-03-2018 |

albert289x280Beleggen is risiconemen. Maar wat is de eigen verantwoordelijkheid van beleggers bij het aangaan van risico? En in hoeverre moeten beleggers tegen zichzelf in bescherming worden genomen? “In Nederland hebben beleggers veel ruimte om eigen keuzes te maken”, zegt Albert van Zadelhoff, directeur Triodos Bank Private Banking. “Dat is een groot goed, maar de vraag is hoe lang dat nog duurt.”

De rente is historisch laag. De AFM constateert dat beleggers daardoor op zoek gaan naar meer rendement. Is het inderdaad zo dat beleggers extra risico nemen door sterker in aandelen te beleggen?

“We zien vooral twee dingen. Aan de ene kant zijn partijen die al langer beleggen in aandelen, inderdaad geneigd om hun aandelenportefeuille verder uit te breiden. Ze zien dat sparen niets oplevert, en merken ook dat met obligaties geen rendement meer is te boeken. Sterker nog: na aftrek van kosten, inflatie en vermogensbelasting, is het netto rendement op sparen en obligaties vaak zelfs negatief. Aan de andere kant zien we dat partijen die eerder nog geen aandelen hadden, dat vaak zo houden. Zij maken niet massaal de overstap naar de aandelenmarkt. Met beleggen in aandelen is natuurlijk een zeker risico gemoeid. Blijkbaar zijn particulieren, stichtingen en verenigingen die niet gewend zijn aan het omgaan met beleggingsrisico, nog steeds huiverig. De crisis van 2008 zit diep in het collectieve geheugen. Toen daalden de aandelenkoersen in een paar maanden tijd met enkele tientallen procenten. Vóór die tijd was ‘risico’ een nogal abstracte term. Maar in 2008 werd het ineens harde realiteit.

Moeten beleggers tegen zichzelf in bescherming worden genomen als ze te veel risico nemen?

“Ik denk dat het vooral goed is om beleggers op een volwassen manier te benaderen. De kern is dat je – bijvoorbeeld als vermogensbeheerder en aanbieder van beleggingsfondsen - beleggers eerlijk en transparant informeert over risico, duurzame impact en rendementsverwachting. Als je dat doet, zijn beleggers heel goed in staat om eigen afwegingen te maken.”

Hebben beleggers momenteel voldoende vrijheid om eigen keuzes te maken?

“Als ik die vraag specifiek voor duurzame beleggers beantwoordt, dan zie je dat Nederland een positieve uitzondering is in Europa. In veel EU-landen hebben duurzame beleggers weinig ruimte voor uitgesproken duurzame keuzes. Behalve in Nederland. Hier kunnen ook particulieren, stichtingen en verenigingen beleggen in fondsen die zich richten op impact, zoals de beleggingsfondsen van Triodos Bank. In andere Europese landen is dat meestal niet het geval. Daar staan veel impactbeleggingen vaak alleen open voor grote, professionele beleggers zoals pensioenfondsen of professionele vermogensbeheerders.”

Is dat terecht?

“Nee, en het is ook jammer. Want impactbeleggingen zijn niet per se risicovoller dan reguliere beleggingen. Integendeel. Het punt is alleen dat impactbeleggingen vaak niet beursgenoteerd zijn. Daardoor kun je als belegger je aandelen niet altijd dagelijks verkopen. Dat veroorzaakt een zeker ‘liquiditeitsrisico’. Dat houdt in dat een belegger zijn aandelen niet op elk gewenst moment kan omzetten in geld. Het feit dat er met impactbeleggingen vaak liquiditeitsrisico gemoeid is, is voor veel EU-landen reden om dit soort beleggingen niet open te stellen voor bijvoorbeeld particulieren. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien logisch, maar voor veel impactbeleggers weegt het liquiditeitsrisico helemaal niet zwaar. Zij beleggen immers juist voor de lange termijn, want ze willen met hun geld een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Ze hebben helemaal niet de behoefte om snel in en uit te stappen.”

Behoudt Nederland ook in de toekomst de mogelijkheid om impactbeleggers ruimte te geven?

“Dat moeten we afwachten. Er is in Europees verband duidelijk een trend om de ruimte van niet-liquide beleggingen zoals impactbeleggingen, verder in te perken. De speelruimte staat onder druk.. Daarnaast merk je een behoefte aan meer Europese uniformiteit in regelgeving. Dan kan het land dat de uitzondering is, wel eens aan het kortste eind trekken. In die zin is de komende periode spannend. Triodos Bank vindt dat duurzame beleggers voldoende eigen afwegingsruimte moeten houden. Dat is vanuit risico bezien ook zeer goed verdedigbaar. Het is belangrijk dat ook particuliere beleggers ervoor kunnen kiezen om hun vermogen te laten werken aan positieve verandering in de samenleving.”

Tekst: Tobias Reijngoud

Meer van De visie van Albert van Zadelhoff:

6 vragen over het beursklimaat en de betekenis voor de duurzame belegger

“Beleggers blijf wel wakker.”

De visie van Albert van Zadelhoff

De revolte van duurzame beleggers: wat levert het op?

6 vragen over het rendement van het vermogensbeheer van Private Banking

“2017 is een mooi jaar voor duurzame beleggers”

5 vragen over wat het regeerakkoord betekent voor duurzame beleggers

“We zien een groeiend verzet tegen kortetermijndenken”

Wat beleggers kunnen leren van het fipronil-schandaal

“Zijn biologische bedrijven nog wel betrouwbaar?”

Waarom bedrijven steeds rijker worden maar hun medewerkers niet

"De economische macht van grote bedrijven neemt toe"

5 vragen over duurzaam beleggen in de kledingindustrie

"Kunnen grote modebedrijven de sector veranderen?"

4 vragen over isolationisme

en het effect op duurzaam beleggen.

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer steeg in augustus met 2,0%.

Beleggingsklimaat februari 2018

Na een zeer lange periode van rustig oplopende koersen is de rust op de aandelenmarkten in februari omgeslagen in nervositeit.