Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

MasterPeace

Vrede is een werkwoord

MasterPeace is een internationale vredesbeweging die miljoenen mensen en bedrijven actief samen wil laten bouwen aan vrede. MasterPeace wil bijdragen aan internationale samenwerking en verbondenheid, het terugdringen van (gewapende) conflicten en de afschaffing van kernwapens.

Op de Internationale Dag voor de Vrede (21 september) in 2011, werd in Utrecht en in Cairo de aftrap gegeven voor MasterPeace. Stichting Triodos Foundation  is samen met &samhoud, Corio, IKV Pax Christi, vfonds en Vrede van Utrecht 2013 founding partner van dit bijzondere vredesproject.

Triodos en MasterPeace

Het thema vrede sluit aan bij de missie van de Stichting Triodos Foundation en Triodos Bank, het streven naar verbetering van levenskwaliteit. Slechte beschikbaarheid van voedsel, energie en grondstoffen voor bepaalde bevolkingsgroepen leidt tot een ongelijke welvaartsverdeling en kwaliteit van leven. Deze ongelijkheid is een voedingsbodem voor crises (klimatologisch, maatschappelijk en financieel) met conflicten en oorlogen tot gevolg. Streven naar duurzaamheid helpt de hiervoor genoemde negatieve ontwikkelingen tegengaan en draagt op deze manier bij aan vrede.

MasterPeace stimuleert dialoog, samenwerking en verbinding in conflictgebieden ('focusgebieden') wereldwijd en nodigt iedereen uit mee te bouwen aan vrede en MasterPeace. Ze doet dit door de inzet van muziek, kunst en social media voor tastbare, positieve acties.

Hoogtepunt

MasterPeace ontwikkelt de komende jaren verschillende inspirerende vredesprojecten, zowel lokaal als internationaal. Artiesten uit conflictgebieden zullen samen optreden om dialoog en saamhorigheid te bevorderen. Hoogtepunt is een groots concert op de Internationale Dag van de Vrede in 2014 naast de piramides in Cairo. Het concert is een beloning voor iedereen die zich actief heeft ingezet voor de vredesprojecten.

Creation above Destruction

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.

Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.

Accepteer cookies

Music above Fighting

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.

Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.

Accepteer cookies

www.masterpeace.org

Founding partner of Masterpeace. Creating peace. Together.

Bouw mee aan vrede

Masterpeace met pyramides

Bouw mee aan vrede en maak kans om het vredesconcert in 2014 aan de voet van de Gizeh piramides in Egypte bij te wonen.