1. Wat betekent fossielvrij?

Fossielvrij betekent zonder fossiele brandstoffen, zoals olie, steenkool en gas. De CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen is enorm schadelijk voor het milieu. Zon-, wind- en waterkracht zijn hernieuwbare energiebronnen en daarmee fossielvrij.

Waarom is fossielvrije energie belangrijk? 

De belangrijkste oorzaak van de klimaatcrisis is het gebruik van fossiele brandstoffen. Volgens het laatste IPCC-rapport zijn kolen, olie en gas verantwoordelijk voor 86% van alle CO2-uitstoot in de afgelopen tien jaar. We geloven dat klimaatverandering een halt moet worden toegeroepen om de gevolgen ervan voor de planeet te beperken. Hoe langer we wachten, hoe groter de gevolgen en hoe meer het zal kosten. Dus moet er onmiddellijk worden ingegrepen. Triodos Bank staat achter het Akkoord van Parijs en het Klimaatpact van Glasgow om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C.

2. Wat is fossielvrij sparen bij Triodos Bank?

Spaargeld staat niet stil. Verre van zelfs. Banken gebruiken het spaargeld van hun klanten voor het verstrekken van hypotheken en leningen aan bedrijven. In ruil krijg jij als klant rente over je spaargeld.

Bij Triodos Bank lenen we het spaargeld van onze klanten niet zomaar uit. We onderzoeken bedrijven en projecten nauwkeurig en bekijken hun impact op sociaal, cultureel en ecologisch gebied. Naast dat een bedrijf moet voldoen aan onze voorwaarden voor een zakelijke lening, hebben we ook onze minimumeisen. Hierin staan de activiteiten die we uitsluiten van financiering. We financieren nooit direct de productie en distributie van olie, gas en steenkool. Zo is en blijft je spaargeld fossielvrij.

3. Hoe stimuleert Triodos Bank een fossielvrije economie?

Triodos Bank is al meer dan 40 jaar koploper in duurzame financiering. We staan bovenaan de ranglijst van meeste deals voor schone energie door een bank gesloten, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport van Clean Energy Pipeline. We financierden onder andere energieprojecten voor windenergie op land, batterijopslag, duurzame warmteprojecten en energiecoöperaties.

Zakelijke klanten naar fossielvrij

Hoewel we ons alleen op fossielvrije energie richten, betekent dit niet dat wij en al onze zakelijke klanten fossielvrij zijn. Neem een biologische bakker die een lening van ons krijgt. Dat is geen fossiel bedrijf, maar gebruikt misschien wel gas tijdens het productieproces. 

Bedrijven die wij financieren, vragen we naar hun doelstellingen om CO2 te verminderen. Wij verwachten dat ze hun broeikasgasemissies actief verminderen en overschakelen op CO2-arme technologieën. Zo zetten we de energietransitie in gang. Ook kijken we samen met de ondernemers naar de mogelijkheden om te verduurzamen en hun positieve impact te vergroten. Bijvoorbeeld met de Impact Prism, waarmee bedrijven hun impact toetsen aan de hand van 34 stellingen. 

Duurzamere woningmarkt

Als bank helpen we ook woningzoekers en huiseigenaren te verduurzamen. Bijvoorbeeld met een hypotheekrente gekoppeld aan het energielabel van hun huis. Hoe energiezuiniger het huis, hoe lager de rente. Met onze Energiebespaarlening kunnen duurzame aanpassingen aan het huis gefinancierd worden tot € 25.000 tegen 0% rente. Klanten met een biobased huis krijgen van ons extra korting op hun hypotheekrente omdat biobased materialen, zoals hout, stro en vlas, de CO2-footprint van woningbouw enorm verlagen.

Vergroenen van de bankensector

Ook stimuleert Triodos Bank de financiële sector om duurzamer te worden. Zo zijn we initiatiefnemer en medeauteur van het Klimaatcommitment Financiële Sector. Hierin committeren banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. We hebben de ambiteuze doelstelling om samen met onze zakelijke klanten onze CO2-uitstoot in 2035 naar netto-nul te brengen. Naast te kijken naar onze eigen financieringen en investeringen, helpen we ook geen olie-, gas- en kolenbedrijven aan kapitaal zoals sommige andere banken.

4. Is Triodos Bank fossielvrij?

Nee, een fossielvrije organisatie is praktisch nog vrijwel onmogelijk. Zo zijn er medewerkers die soms moeten vliegen voor hun werk en is het transport van onze leveranciers nog niet 100% fossielvrij. We doen er alles aan om als bank zo fossielvrij mogelijk te zijn. 

Alternatieve reizen

We moedigen fossielvrije reisopties aan met elektrische deelauto’s, een aantrekkelijk fietsplan en fietsvergoeding. Ook bieden we medewerkers de mogelijkheid om zowel zakelijk als privé gratis met het openbaar vervoer te reizen. Uiteraard proberen we zo min mogelijk te vliegen voor ons werk. Voor zakelijke vluchten hanteren we de 700-kilometergrens. Daaronder worden medewerkers in principe geacht een alternatief vervoersmiddel voor het vliegtuig te nemen.

Fossielvrije werkplek

Ons kantoorgebouw De Reehorst in Driebergen-Rijsenburg is energieneutraal ontworpen. Als we meer energie gebruiken dan we opwekken met de zonnepanelen bovenop ons parkeerterrein, nemen we uitsluitend groene stroom af bij een energiecoöperatie. Het gebouw heeft geen gasaansluiting en we hebben een warmte-koudeopslag in de bodem waarmee we het pand verwarmen en koelen. De constructie van het gebouw is grotendeels van hout. Daarnaast kijken we naar onze leveranciers en gaan met hen het gesprek aan. Wat doen zij om fossielvrijer te werken? Zo gebruiken onze schoonmakers alleen duurzame schoonmaakmiddelen, is de lunch in het bedrijfsrestaurant biologisch en zijn al onze werktelefoons tweedehands (refurbished).

5. Wat kun je zelf doen om fossielvrijer te leven?

Tot slot, zijn er verschillende stappen die je zelf kunt ondernemen om je CO2-uitstoot te verminderen. Besparen is een logische eerste stap; want energie die je niet gebruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Op ons onlineplatform De Kleur van Geld vind je inspirerende artikelen en tips om duurzamer te leven. 

Wij geloven dat je nog meer impact maakt door je aan te sluiten bij een beweging die groter is dan jijzelf. Bijvoorbeeld door actie te voeren, petities te ondertekenen of een groene stem uit te brengen tijdens de verkiezingen. Of door je spaargeld te verhuizen naar een duurzame bank.  

Samen met onze klanten maakten we in 2022 positieve impact door:

  • 1.048 kiloton CO2-uitstoot te vermijden met het financieren van duurzame energieprojecten.
  • 33.900 hectare natuur, natuurbehoud en duurzame bosbouw te financieren. Dat is ongeveer 450 m2 land per klant, wat belangrijk is voor de opslag van CO2 uit de atmosfeer.
  • 9.100 megawatt aan groene stroom op te wekken waarmee 7,4 miljoen huishoudens werden voorzien in hun elektriciteitsbehoefte, mede dankzij de door ons gefinancierde energieprojecten.

Ga fossielvrij sparen

Natuurlijk kun je één simpele stap alvast nemen: ga fossielvrij sparen. In onze Triodos Mobiel Bankieren app op je mobiele telefoon of tablet zie je direct de positieve impact van je spaargeld. Ontdek hoeveel CO2-uitstoot is vermeden en groene stroom is opgewekt dankzij jouw geld. Zo maken we samen de wereld fossielvrijer.