Privacyverklaring Triodos Bank

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens

1. Triodos Bank en jouw persoonsgegevens

2. Basisbegrippen

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Triodos Bank, en waarom?

4. Hoe komen we aan je persoonsgegevens?

5. Met wie delen we jouw persoonsgegevens, en waarom?

6. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

7. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

8. Jouw verplichting om gegevens te verstrekken

9. Geautomatiseerde besluitvorming

10. Wat zijn jouw rechten en hoe roep je die in?