Volgens Veltmeijer en Jonker is een open dialoog met bedrijven essentieel tijdens het investeringsproces. "Engagement begint vanaf het moment dat we overwegen te investeren in een bedrijf. Dialoog en transparantie zijn zo cruciaal, dat als een bedrijf niet bereid is hierin mee te gaan we ze niet meenemen in onze investeringsoverwegingen."

Beursgenoteerde bedrijven worden uitvoerig gescreend door Triodos Investment Management (Triodos IM) en moeten aan allerlei strenge eisen voldoen. Dit zorgt ervoor dat alleen bedrijven die bijdragen aan een duurzame economie, deel uit maken van onze investeringsportefeuille. Dit screeningsproces is geen momentopname; bedrijven worden continu onder de loep genomen en gescreend op allerlei duurzaamheidsfactoren.

Rosl Veltmeijer
Rosl Veltmeijer

Engagement heeft twee doelen. Ten eerste is het een manier om een bedrijf te leren kennen, voordat we erin investeren. Ten tweede is het een belangrijk middel om een bedrijf te beïnvloeden en aan te zetten tot positieve verandering.

Het bepalen van de agenda

Bij het bepalen van de agenda voor positieve verandering, zijn engagement en stemrecht cruciale instrumenten. Het inzetten van beide instrumenten versterkt elkaar, draagt bij aan het vergroten van impact en maakt de intenties van aandeelhouders duidelijk. Engagement biedt een mogelijkheid om vragen te stellen en zorgen aan de kaak te stellen via informele discussies, formele aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsverbanden met andere investeerders. Stemrecht stelt aandeelhouders in staat om hun stem uit te brengen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en het management direct verantwoordelijk te houden. Triodos IM geeft echter de voorkeur via engagement invloed uit te oefenen, zegt Veltmeijer. "Door engagement kunnen we zelf de agenda bepalen en pleiten voor kwesties die we essentieel vinden. Bij een aandeelhoudersvergadering is de agenda van tevoren bepaald."

Klimaatverandering, hernieuwbare energie en biodiversiteit zijn belangrijke onderwerpen voor Triodos IM. Maar denk bijvoorbeeld ook aan kwesties zoals werk-privébalans. Jonker: "Veel wordt bepaald door wat er gebeurt in de bedrijven in onze portefeuilles. Maar onze eigen overtuigingen spelen ook een cruciale rol. Dierenwelzijn is bijvoorbeeld voor ons een belangrijk thema. Niet veel andere investeerders geven hier prioriteit aan. Dus werken we hier zelfstandig aan. Voor andere thema's proberen we met gelijkgestemde investeerders samen te werken."

Henk Jonker
Henk Jonker

Een ander aandachtspunt voor Triodos IM is corporate governance, met name de beloning van het management. Jonker: "Aan de hand van verschillende criteria monitoren en evalueren we jaarlijks de beloningsstructuur bij bedrijven waar de beloningen voor het management excessief zijn. De meeste bedrijven die we hierover hebben gesproken boeken vooruitgang.”

De impact van engagement

Engagement kost tijd. Het sturen van bedrijven naar een meer duurzame koers kan jaren duren. Soms lukt het, soms niet. Veltmeijer legt het proces uit: “Je start met engagement door relevante vragen te stellen. Dergelijke vragen kunnen leiden tot bewustwording bij het bedrijf en zelfs wijzigingen in het beleid. Uiteindelijk ligt dit aan het bedrijf zelf en de mensen die er werken. Goede vragen zetten dingen in beweging."

Jonker gelooft dat engagement sneller resultaat kan opleveren bij kleinere bedrijven. "Dankzij onze strenge selectiecriteria investeert Triodos IM al in zeer duurzame bedrijven, waardoor de noodzaak voor grote veranderingen minder is. Maar zelfs deze bedrijven kunnen activiteiten hebben die niet in lijn zijn met ons beleid. Zo investeren we in een Japans bedrijf dat Euglena, een micro-alg boordevol voedingsstoffen, produceert. Hoewel het bedrijf wettelijk verplicht is om op dieren te testen, staat dit nog steeds haaks op ons standpunt tegen dierproeven/dierenwelzijn, dus dan begint het gesprek." Deze dialoog leidde tot een jaarverslag waarin het bedrijf zijn beleid en plannen op dit gebied uiteenzette. "Hoewel dit een stap vooruit is, is ons uiteindelijke doel om dierproeven te beëindigen". geeft Jonker aan. "Dus deze kwestie staat nog open."

Een ander voorbeeld is de strijd van Triodos IM tegen het gebruik van gevaarlijke chemicaliën. Veltmeijer: "We zijn in december 2021 lid geworden van een collectieve engagement projectgroep om chemische bedrijven aan te moedigen over te stappen op meer duurzame oplossingen. Als onderdeel van dit project hebben we vorig jaar gesprekken gevoerd met chemische bedrijven Evonik en Shin-Etsu over het uitfaseren van de zeer giftige stof PFAS. Ze zijn bereid hun strategieën te verbeteren en transparanter te worden. We blijven met hen in gesprek."

De wederzijdse voordelen van engagement

Succesvolle engagement begint met het idee dat dialoog altijd voor beide iets oplevert. "Het is belangrijk om vragen te stellen die ook voor het bedrijf relevant zijn. Het helpt als je inzichten of ‘best practices’ kan delen die het bedrijf zelf niet heeft," zegt Veltmeijer. Jonker noemt een voorbeeld van fabrikanten die gespecialiseerd zijn in waterzuivering. Op papier lijken deze bedrijven een hoog waterverbruik te hebben, maar ze zetten vervuild water om in schoon water, wat bijdraagt aan duurzaamheid. ESG-dataspecialisten zien dit vaak over het hoofd, wat een negatieve invloed heeft op de ESG-scores van de waterbedrijven. Die zijn zich er niet van bewust dat dataspecialisten er gewoon van uit gaan dat er sprake is van een hoog waterverbruik.

Jonker: "Dankzij onze initiatieven en die van andere investeerders werken deze bedrijven nu samen om hun rapportagemethoden te verbeteren. Dit is cruciaal in een steeds meer op data gerichte investeringsindustrie. Data moet overeenkomen met de werkelijkheid, en wij helpen bedrijven ervoor te zorgen dat dit het geval is."