Albert van Zadelhoff, directeur Triodos Bank Private Banking
Albert van Zadelhoff, vertrekkend Private Banking directeur

We kennen al onze 800 klanten persoonlijk, zegt Albert van Zadelhoff. “Juist dat persoonlijke contact maakt het werk bij Triodos Bank Private Banking zo boeiend: je voelt dat onze klanten zich echt verbinden met onze missie. Die verbinding met onze missie motiveerde mij enorm om Private Banking als activiteit van Triodos Bank samen met mijn team op te bouwen.

Je spreekt vaak met klanten. Waar gaan die gesprekken over?

“Onze klanten zijn zowel particuliere beleggers als bestuurders van stichtingen en verenigingen. De gesprekken met hen gaan in eerste instantie over de vraag wat hen motiveert in het leven. Welke waarden doen er voor hen werkelijk toe? Vervolgens kijken we gezamenlijk hoe we hun vermogen kunnen laten werken in lijn met hun waarden. Als iemand bijvoorbeeld bedrijven wil stimuleren om duurzamer te ondernemen, dan maken we andere beleggingskeuzes dan wanneer het creëren van kansen voor mensen in ontwikkelingslanden het belangrijkste motief is.”

Triodos Bank Private Banking is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zegt Van Zadelhoff. “Toen ik hier kwam hadden we zo’n 200 klanten. Dat aantal is verviervoudigd. Tegelijkertijd is het beheerde vermogen gestegen van een kleine 100 miljoen euro naar 1,3 miljard euro. Die groei betekende dat ik als directeur steeds meer managementtaken kreeg. Maar ik heb ook altijd een aantal ‘eigen’ klanten gehouden. Dus mensen waarmee ik zélf jaarlijks gesprekken voerde en voor wie ik het aanspreekpunt was. Zo bleef ik verbonden met de ziel van het werk: zorgen dat mensen hun geld kunnen laten werken voor positieve verandering in de samenleving.”

“Met de integratie van de private banking activiteiten in Triodos Bank Nederland kunnen onze vermogensspecialisten u nog beter bedienen. Bijvoorbeeld bij de vermogensopbouw voor de generaties na u. Naast vermogen hebben veel klanten ook een hypotheek in Box 1. Door de samenwerking met Hypotheken kunnen we u ‘aan beide kanten van de balans’ een aanbod op maat doen. Hoe klein of groot uw vermogen ook is, met Triodos Bank zet u iets in beweging.”

Jeroen Pels, per 1 april 2019 Hoofd Private Banking & Hypotheken bij Triodos Bank Nederland

Is het karakter van jullie klanten veranderd in de afgelopen jaren?

“Klanten zijn zakelijker geworden, preciezer gezegd: sensitiever voor de financiële rendementen en risico’s. Dat geldt zowel voor particulieren als voor bestuurders. Veel klanten van het eerste uur werden vooral gedreven door idealen. Ze wilden met hun beleggingen bepaalde ontwikkelingen stimuleren, zoals de groei van biologische landbouw of van duurzame energie. De vraag welk rendement ze met hun beleggingen realiseerden, vonden ze vaak minder van belang. Tegenwoordig zoeken klanten naar evenwicht: ze willen een positieve maatschappelijke bijdragen leveren én een concurrerend financieel rendement realiseren. Ik vind dat een mooie ontwikkeling, want beide kunnen niet zonder elkaar. Je beleggingen moeten wel renderen wil je ze op lange termijn kunnen volhouden.”

We hebben steeds meer concurrenten, en dat is hoopvol
Albert van Zadelhoff

Is jullie aanpak zélf veranderd?

“De verandering zit hem vooral in de manier waarop we de bedrijven selecteren waarin we beleggen. Ten opzichte van het verleden hebben we op dat vlak een positievere benadering. Als we in een bedrijf willen beleggen, laten we ons tegenwoordig leiden door de vraag of dat bedrijf de opbouw van een duurzame samenleving een stap dichterbij brengt. Als een bedrijf dat doet en het is financieel gezond, dan zijn we in principe bereid om ermee in zee te gaan. In het verleden lieten we ons bij beleggingsbesluiten meer leiden door de vraag of bedrijven ‘niets verkeerd deden’. Daarvoor hanteerden we een uitgebreide lijst met selectiecriteria, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een bedrijf dat voldeed aan de criteria, kwam in aanmerking voor belegging. Maar dat vinden we tegenwoordig niet genoeg, het gaat ons nu vooral om de vraag of een bedrijf de wereld echt verder brengt.”

Hoe zie je de toekomst van duurzaam beleggen en private banking?

“Vijftien jaar geleden waren we zo ongeveer de enige duurzame belegger, maar inmiddels zijn er veel andere aanbieders bijgekomen. Dat is een hoopvolle ontwikkeling, want hoe meer partijen zich inzetten voor positieve verandering hoe beter. Bovendien helpt de toegenomen concurrentie ons om scherp te blijven en heel transparant te maken wat het belang is van onze aanpak. En die aanpak is vooral dat we de beleggingskeuzes baseren op de vraag welke waarden individuele klanten belangrijk vinden. Ik ben ervan overtuigd dat het duurzame vermogensbeheer bij Triodos Bank een goede toekomst tegemoet gaat als die persoonlijke en waardengedreven aanpak de basis blijft.”

Albert van Zadelhoff en Jeroen Pels
Albert van Zadelhoff (l) en Jeroen Pels (per 1 april Hoofd Private Banking en Hypotheken)

Wat ga je doen nu je Triodos Bank Private Banking verlaat?

“Het korte antwoord: hetzelfde. Namelijk: creëren van mogelijkheden voor mensen om hun geld in te zetten  op een manier die past bij hun idealen. Daarvoor blijf ik een aantal dagen per week werken voor Triodos Bank. Daar zal ik onder andere  bekijken op welke manier we ons beleggingsaanbod kunnen uitbreiden, zodat er voor beleggende klanten meer te kiezen valt. Momenteel kan een belegger bij Triodos Bank bijvoorbeeld niet beleggen in een thema als sociale huisvesting of in bedrijven die op een duurzame manier infrastructuur bouwen. Dat is jammer, en ik wil bekijken of we ons aanbod kunnen verbreden. Naast mijn werk voor Triodos Bank ben ik bestuurslid van een aantal stichtingen, met name op het gebied van landbouw en voeding. Ik ben nu eenmaal geboren op een boerderij en voel me nog steeds diep verbonden met de landbouwsector en met boeren. Een aantal van de stichtingen waarin ik actief ben, belegt hun vermogen. Ik help hen om dat op een duurzame manier te doen. Zo hoop ik een bijdrage te kunnen blijven leveren aan positieve verandering en duurzame ontwikkeling.”

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update