Albert van Zadelhoff
Albert van Zadelhoff

“We willen weten of een beursgenoteerd bedrijf de opbouw van een duurzame economie echt een stap dichterbij brengt”, zegt Albert van Zadelhoff. “Dat bepaalt of we in zo’n bedrijf beleggen of niet.”

Om dit goed te kunnen beoordelen, formuleerde Triodos Bank zeven zogenaamde ‘transitie-thema’s. Het gaat om thema’s als duurzame voeding & landbouw, hernieuwbare energie, welvarende & gezonde mensen, en circulaire economie. Zadelhoff: “We willen dat de bedrijven waarin we beleggen aan een of meerdere van deze thema’s een aantoonbare bijdrage leveren.”

In hoeverre is dit een verandering ten opzichte van de manier waarop jullie eerder bedrijven selecteerden?

“We lieten ons in het verleden meer leiden door onze strenge minimumcriteria. Die criteria geven aan waar een bedrijf tenminste aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor belegging door een fonds van Triodos Bank. Zo willen we dat bedrijven zorgen voor goede en gezonde arbeidsomstandigheden, ook bij hun toeleveranciers. Maar we willen bijvoorbeeld ook dat ze terughoudend zijn met dierproeven, en dat ze in hun producten alleen hout verwerken met een duurzaamheidskeurmerk. Die criteria gelden nog steeds, alleen leggen we bedrijven pas langs de meetlat nadat we hebben bepaald of ze een aantoonbare bijdrage leveren aan een van de transitiethema’s.”

Betekent dat in de praktijk dat jullie minder streng selecteren?

“De nieuwe benadering betekent vooral dat we eerder ‘positief’ dan ‘negatief’ kijken naar bedrijven. We bepalen immers in eerste instantie wat de positieve bijdrage is van een bedrijf aan de omvorming naar een nieuwe economie. Wat voegt een bedrijf toe? En dat is toch een andere benadering dan met de minimumcriteria in de hand controleren of een bedrijf niets ‘verkeerds’ doet. In de praktijk leidt de nieuwe aanpak er soms toe dat we toch in gesprek gaan met bedrijven die een stevige positieve bijdrage leveren, terwijl ze niet aan alle minimumeisen voldoen.”

Met onze nieuwe werkwijze selecteren we de bedrijven die wérkelijk bijdragen aan positieve verandering in de samenleving

Een mooi voorbeeld om dat te illustreren is onze omgang met de Japanse muziekinstrumentenmaker Yamaha, zegt Van Zadelhoff. “Muziek maken draagt bij aan ons transitiethema welvarende & gezonde mensen. Dat is de belangrijkste reden om in Yamaha te beleggen. Probleem is echter dat het bedrijf bij de instrumentenproductie heel speciale houtsoorten gebruikt die juist vanwege het bijzondere karakter, geen gebruikelijk duurzaamheidskeurmerk hebben. Eerder zouden we Yamaha om die reden rigoureus hebben uitgesloten van belegging. Maar nu zijn we over het ontbreken van dit specifieke houtkeurmerk heengestapt. Yamaha heeft duurzaamheid in veel opzichten hoog in het vaandel staan. En ook wat betreft het gebruikte hout hanteert het bedrijf zelf stevige duurzaamheidsstandaarden. Dat geeft ons veel vertrouwen. Ondertussen voeren we wel intensieve gesprekken met Yamaha om de impliciete duurzaamheidscriteria die het gebruikt, meer expliciet te maken. En ook om ze te stimuleren zich aan te sluiten bij de gebruikelijke, openbare certificeringen voor duurzaam geproduceerd hout.”

Leidt soepeler omgaan met de minimumcriteria tot discussie?

“Ik zou het niet een soepeler omgang willen noemen. Eerder realistischer. Maar het is zeker waar dat de verandering kan leiden tot discussie en debat. Dat zie je ook intern bij Triodos Bank zelf. We voeren binnen de bank veel gesprekken over de vraag of we een bedrijf zoals Yamaha nu wel of niet moeten toelaten. Ook besteden we fors aandacht aan gesprekken met klanten die via ons beleggen. Het is belangrijk dat beleggers van Triodos Bank weten wat we met hun geld doen en waarom.

We bepalen wat de positieve bijdrage is van een bedrijf aan de omvorming naar een nieuwe economie

Uiteindelijk denk ik dat onze nieuwe benadering positief is en krachtig werkt. Het is immers een manier om juist díe bedrijven te selecteren die wérkelijk een bijdrage leveren aan positieve verandering in de samenleving. En voor het financieren van die verandering is Triodos Bank opgericht. In de nieuwe benadering bekijken we bedrijven zo mogelijk nóg intensiever dan we altijd al deden. Dat is nodig om hun positieve bijdrage helder te maken. Overigens is het zo dat de ‘zero-tolerance-criteria' ononderhandelbaar zijn en blijven.  Zo blijven we ver van bedrijven die in de tabaksindustrie zitten, die betrokken zijn bij wapenhandel of die verbonden zijn met kernenergie.”

De nieuwe benadering is in de loop van vorig jaar ingevoerd. Heeft het geleid tot grote veranderingen in de beleggingsportefeuilles?

“Jazeker. Yamaha is een voorbeeld van een bedrijf dat nieuw is in onze portefeuilles. Net als Philips, dat innovatieve medische apparatuur maakt en daarmee een bijdrage levert aan het thema welvarende & gezonde mensen. Maar er zijn ook bedrijven weggevallen die wél voldoen aan de minimumcriteria, maar geen bijdrage leveren aan een van de zeven transitiethema’s. Een voorbeeld is Booking Holdings, een ticketverkoper. In veel opzichten een duurzaam bedrijf, maar uiteindelijk niet te koppelen aan een van de zeven thema’s. Van dat bedrijf hebben we dus afscheid genomen. En zo waren er meerdere. We hebben de hele portefeuille het afgelopen jaar tegen het licht gehouden. Dat leidde tot de nodige aanpassingen. Maar inmiddels is onze selectie van bedrijven in lijn met de nieuwe aanpak.”

> Lees hier meer over de zeven transitie-thema’s van Triodos Bank
> Bekijk alles van de Private Banking Update