Advies over verduurzamen

Wil je verduurzamen, maar weet je niet welke besparing jou het meest oplevert? Schakel dan de hulp van een energieadviseur in. Die geeft je energieadvies op maat en ondersteunt je bij het uitvoeren van dit advies.

1. Duurzame energie opwekken (ISDE)

Denk je erover na om zelf duurzame energie op te wekken, kijk dan eens naar de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De zakelijke ISDE geldt onder andere voor de aanschaf van (hybride) warmtepompen, kleinschalige windturbines en zonneboilers. Zonnepanelen komen in 2024 niet meer in aanmerking voor ISDE, en warmtepompen moeten vanaf 2024 minimaal energielabel A++ hebben om in aanmerking te komen. De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label. De subsidie voor een aansluiting op het warmtenet wordt in 2024 verhoogd van € 3.350 naar € 3.775.

Ook investeringen in isolatiemaatregelen vallen in 2024 voor het eerst onder de ISDE. Er komt een bonus om het gebruik van biobased isolatiematerialen aan te moedigen. Deze materialen, zoals vezelhennep en vlas, zijn duurzaam geproduceerd en milieuvriendelijk af te breken. Voor de ISDE is de komende jaren meer budget beschikbaar en hij is vrij eenvoudig aan te vragen.

2. Milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen (MIA, EIA en Vamil)

Met de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kan je als ondernemer voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dit kan van alles zijn: een elektrische bedrijfsauto of duurzaam verpakkingsmateriaal. Deze twee regelingen worden vaak met elkaar gecombineerd. De EIA (Energie-investeringsaftrek) ondersteunt investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie, zoals LED-verlichting en zonnepanelen. Hiermee kan je een percentage van de investeringskosten aftrekken van de winst, wat je fiscale winst verlaagd. Het kabinet was positief in zijn evaluatie over de EIA, MIA en de Vamil. Daarom zijn deze 3 regelingen met 5 jaar verlengd tot en met 31 december 2028.

Wel wordt het percentage belastingaftrek van de EIA per 1 januari 2024 verlaagd van 45,5% naar 40%. De percentages van de MIA zijn gestegen naar 27%, 36% en 45%, afhankelijk van het investeringsbedrag, de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Voor de EIA en MIA houdt de overheid lijsten bij van investeringen die vallen onder die regelingen en dus belastingaftrek krijgen. Check online of jouw investering onder de regeling valt.

3. Hernieuwbare elektriciteit (SDE++)

Een andere subsidie voor verduurzaming is de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Alleen ondernemers met een grootverbruikaansluiting komen in aanmerking voor deze subsidie. Hiervoor stelt de overheid in 2024 maar liefst 8 miljard euro beschikbaar. Maak gebruik van deze subsidie als je gaat investeren in duurzame energie en CO2-reductie. Je komt voor deze subsidie in aanmerking als je bijvoorbeeld gebruik gaat maken van zonnepanelen of een warmtepomp. De regeling vergoedt het verschil tussen kostprijs en marktprijs.

4. Voordelig duurzaam rijden (SEBA)

Om de transitie naar emissieloze mobiliteit te bevorderen, heeft de overheid de Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) geïntroduceerd. Je krijgt met de SEBA 12% subsidie op de netto catalogusprijs. Er geldt een maximum van € 5.000 subsidie per bedrijfswagen. Je kunt deze subsidie alleen aanvragen als de koop- of leaseovereenkomst nog niet definitief is, let op dat je daar dus op tijd mee bent. Vanaf 9 januari 2024 is het weer mogelijk om deze subsidie aan te vragen. In 2023 was het budget van 33 miljoen euro op 28 augustus 2023 vergeven. Voor 2024 wordt er 21,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze subsidie. De SEBA kan in sommige gevallen gecombineerd worden met de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

5. Regionale subsidies voor innovaties in MKB (MIT)

Voor het MKB dat actief betrokken is bij innovatieve projecten, biedt de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) waardevolle kansen. De MIT is een programma dat specifiek gericht is op het stimuleren van innovatie binnen het MKB in Nederland, met als doel de concurrentiepositie te versterken en duurzame economische groei te bevorderen. Voor de MIT trekt de overheid de komende jaren flink meer budget uit.

Ondernemers kunnen met de MIT-regeling financiële ondersteuning ontvangen voor verschillende innovatieactiviteiten, waaronder haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten. Een essentieel kenmerk van de MIT is de nadruk op samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en overheid. Het stimuleren van gezamenlijke inspanningen versnelt innovatie en vergroot de impact.

6. Subsidie vernieuwende projecten voor CO2-vermindering (HER+)

Werk je aan een vernieuwend project dat leidt tot CO2-vermindering, of een project dat de kosten van CO2-vermindering verlaagt? Check dan of je gebruik kan maken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Voorwaarde is dat de innovatie in het project leidt tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpt de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moet de innovatie besparen op toekomstige uitgaven aan subsidies. Minister Jetten heeft besloten deze subsidieregeling te verlengen tot en met eind 2024.