Kan ik rood staan op mijn particuliere Betaalrekening?

 

U kunt rood staan als u dit zelf aanvraagt. U kiest voor een krediet van 500 of 1000 euro. Dit kan als u:

 • 18 jaar of ouder bent.
 • in Nederland woont.
 • 3 maanden achter elkaar minimaal 500 euro op uw rekening heeft ontvangen.


Rood staan aanvragen voor een nieuwe betaalrekening

 1. Vul bij het openen van een nieuwe betaalrekening in dat u rood wilt staan.
 2. Wij beoordelen uw aanvraag en toetsen uw gegevens bij het BKR.
 3. Voldoet u aan de voorwaarden, dan ontvangt u na 3 maanden de overeenkomst.
 4. Onderteken de overeenkomst en stuur deze terug in de antwoordenvelop.
 5. U kunt binnen 5 werkdagen rood staan.

Rood staan aanvragen voor een bestaande betaalrekening

 1. Vul het formulier  Aanvraag en Wijzigen Rood Staan (PDF) in en stuur deze naar ons op.
 2. Wij beoordelen uw aanvraag en toetsen uw gegevens bij het BKR.
 3. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u binnen 5 werkdagen rood staan.

Afgekeurde aanvraag


U ontvangt een schriftelijke uitleg als wij uw aanvraag niet goedkeuren.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp