Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Organisatie

Aandelen en bestuur van Triodos Bank

Triodos Bank is een Europese bank met vestigingen in Nederland (Zeist), België (Brussel), het Verenigd Koninkrijk (Bristol), Spanje (Madrid) en Duitsland (Frankfurt). De bank heeft een agentschap in Frankrijk (Parijs). Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland.

De missie van de bank wordt gezamenlijk door Triodos Bank, Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) en de certificaathouders gewaarborgd. Dit gebeurt door onderlinge verbinding. Triodos Bank legt verantwoording af aan SAAT met het jaarverslag. SAAT legt op haar beurt weer verantwoording af aan de certificaathouders. Daarnaast heeft SAAT stemrecht op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De certificaathouders kiezen het SAAT-bestuur.

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het besturen van Triodos Bank. De leden van de Raad van Bestuur hebben een leidende rol ten aanzien van de ontwikkeling, het op één lijn brengen en het bereiken van de strategie. Zij leggen daartoe verantwoordelijkheid af aan de Raad van Commissarissen, door wie zij worden benoemd.

Raad van Commissarissen

Triodos Bank heeft een Raad van Commissarissen, die de bedrijfsuitoefening van de Bank controleert en de directie adviseert en assisteert om haar zakelijke belangen te behartigen. Nieuwe leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op basis van aanbevelingen van de Raad van Commissarissen.


SAAT - Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Triodos Bank vindt het van cruciaal belang dat haar missie en identiteit worden beschermd. Om die reden is het beheer van alle aandelen van Triodos Bank in handen van SAAT (Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank). SAAT geeft vervolgens certificaten van aandelen van Triodos Bank uit aan particulieren en instellingen. Deze certificaten van aandelen vertegenwoordigen de economische aspecten van de aandelen van Triodos Bank NV. Daarnaast oefent SAAT het stemrecht uit op de aandelen van Triodos Bank NV tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Bij de stembeslissingen van het bestuur van SAAT wordt rekening gehouden met de ideële doelstellingen en de missie van de bank, haar zakelijke belangen en de belangen van de certificaathouders.

Certificaten van aandelen van Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd.

SAAT schema

Figuur: Triodos Bank, SAAT en de certificaathouders waarborgen gezamenlijk de missie van de bank door onderlinge verbinding.

Certificaathouders

Certificaathouders hebben stemrecht op de Algemene Vergadering van Certificaathouders. De Algemene Vergadering van Certificaathouders benoemt de bestuursleden van SAAT op basis van haar aanbevelingen. Deze aanbevelingen moeten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Triodos Bank. In principe kan iedereen certificaathouder worden. Naast particulieren, is ook een aantal instellingen in het bezit van certificaten van aandelen. Het aantal certificaten dat één persoon of organisatie in bezit kan hebben, is maximaal 10% van het totale kapitaal. Dit gespreide bezit draagt bij aan de onafhankelijke positie van de bank. Die onafhankelijkheid wordt bovendien aanzienlijk versterkt doordat het aantal stemmen dat één certificaathouder kan uitbrengen tijdens de Algemene Vergadering van Certificaathouders is gemaximeerd tot 1.000. Boven de 1.000 certificaten krijgt een certificaathouder geen extra stemrecht.