Voor Triodos, een bank gebaseerd op duurzaamheidsprincipes, lag het voor de hand om zich aan te sluiten bij B Corp toen deze beweging in 2015 in Europa werd gelanceerd. B Corp vertegenwoordigt een groeiende gemeenschap van organisaties die hun krachten aanwenden voor positieve verandering. Er zijn meer dan 6.100 gecertificeerde B Corps in 87 landen en 159 sectoren. Een audit door een onafhankelijke organisatie als B Corp helpt ons om onze duurzame missie te toetsen aan strenge internationale eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om je certificering te behouden dien je als organisatie iedere drie jaar een B Impact Assessment te voltooien.

Bewustzijn vergroten

Jacco Minnaar, Chief Commercial Officer van Triodos Bank: “B Corp is een groeiende gemeenschap van succesvolle en duurzame bedrijven die positieve sociale impact en verandering creëren. Wij geloven dat de B Corp-certificering helpt bij het vergroten van het bewustzijn en de geloofwaardigheid van duurzaam ondernemen. Het levert het bewijs dat een bedrijfsmodel gericht op toegevoegde waarde op lange termijn in plaats van op korte termijn winst de enige weg vooruit is voor alle bedrijven. Wij maken deel uit van deze beweging en zijn er trots op zelf een B Corp te zijn.”

Assessment

Om een ​​B Corp te worden, moet een organisatie een certificeringsproces doorlopen. Daarmee toont het aan dat de organisatie voldoet aan strikte normen voor sociale duurzaamheid, milieuprestaties, verantwoording en transparantie. Een organisatie moet minimaal 80 van de mogelijke 200 punten behalen. De gemiddelde score is 97. Deze score weerspiegelt de diversiteit binnen de B Corp-beweging. Sommige organisaties zijn al ver gevorderd en hebben een echt duurzaam bedrijfsmodel; anderen beginnen aan de reis.

In haar recente hercertificering heeft Triodos Bank een score van 131,3 behaald. B Corp prijst ons bestuur, de manier waarop we de positieve impact van onze financieringen meten en hoe we lokale gemeenschappen ondersteunen. Ook is er nog ruimte voor verbetering door de diversiteit in onze eigen organisatie te vergroten.

Strengere B Corp-normen

B Corp werkt momenteel aan een update van zijn beoordelingsnormen in 2024. De normen gaan van een flexibele benadering gekoppeld aan het behalen van een minimale totaalscore van 80 punten naar een benadering waarbij alle B Corps moeten voldoen aan niet-onderhandelbare vereisten op 10 specifieke onderwerpen op het gebied van sociale, bestuurlijke en ecologische bedrijfsimpact. Als onderdeel hiervan worden nieuwe standaarden voor bedrijven in de financiële dienstverlening aangepakt. Triodos Bank juicht deze verandering toe, omdat het ervoor zorgt dat alle B Corps daadwerkelijk werken aan positieve impact op meerdere gebieden.