Waarom moet ik een kopie van mijn identiteitsbewijs uploaden?

Wij zijn verplicht om van al onze klanten de identiteit vast te stellen. Dat staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft). Wij stellen je identiteit vast door een kopie van je identiteitsbewijs op te vragen, te controleren en op te slaan in onze administratie.

Als wij nog geen kopie van je geldige identiteitsbewijs hebben, dan ontvang je in de beveiligde omgeving van Internet Bankieren of de Mobiel Bankieren app  een verzoek om dit te uploaden. 
Wij vragen je vriendelijk om dit binnen 3 weken te doen. Na deze termijn van 3 weken kun je pas verder met Internet Bankieren of Mobiel Bankieren, nadat je een kopie van je identiteitsbewijs hebt geüpload. Dit laatste geldt als je een particuliere klant bent.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp