Waarom is het eindsaldo van mijn certificaten ‘0’ op mijn financieel jaaroverzicht?

Wanneer je als certificaathouder een handelsrekening hebt geopend bij Captin, vermelden we alleen het saldo per 1 januari 2023 op het financieel jaaroverzicht. Je ontvangt van Captin in februari een financieel jaaroverzicht waar het saldo per 31 december 2023 op staat.


Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp