Waarom financiert Triodos Bank alternatieve geneeswijzen?

Triodos Bank financiert veel verschillende initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. We sluiten homeopathie niet op voorhand uit. Uitganspunt bij het verstrekken van een lening is dat de geleverde zorg bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van mensen. Wij zijn voorstander van diversiteit en respecteren de vrijheid van mensen om te kiezen uit verschillende soorten zorg.

Als we vragen hebben over de kwaliteit van de geleverde zorg, dan gaan we met de kredietaanvrager in gesprek. We kijken ook of de alternatieve zorgaanbieder voldoet aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid in de zorg. Als blijkt dat de veiligheid van zorg in het geding komt, dan nemen we de kredietaanvraag niet in behandeling.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp