Kan ik een geüploade batch nog wijzigen?

Je kunt individuele opdrachten in een batch wijzigen of verwijderen, maar niet de gehele batch verwijderen. Alleen degene die de batch heeft geüpload kan individuele opdrachten wijzigen. Hoe dit werkt, hangt af van het feit of de batch al is geautoriseerd.

Batches die nog niet zijn geautoriseerd

 1. Log in op Internet Bankieren
 2. Ga naar Betalen>Verzendlijst
 3. Klik achter de batch op Wijzig

Batches die al zijn geautoriseerd

Je kunt individuele opdrachten alleen verwijderen als deze nog niet zijn uitgevoerd.

 1. Log in op Internet Bankieren
 2. Ga naar Overzichten > Overzicht uploads
 3. Klik op Details > Bekijken
 4. Selecteer de betaling(en) die je wilt annuleren
 5. Klik op Geselecteerde annuleren
 6. Wil je alle betalingen annuleren, klik dan op Alles annuleren
  • De batch blijft zichtbaar in Internet Bankieren

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp