Hoe berekent Triodos hoeveel CO2e-uitstoot er dankzij mijn spaargeld is vermeden?

Klanten van Triodos Bank zien in de Mobiel Bankieren app precies welke positieve impact het geld op hun spaarrekening maakt. Zo zie je hoeveel CO2e-uitstoot er wordt vermeden met je spaargeld.

Zo werkt de berekening

  1. Jaarlijks berekenen we de vermeden CO2e-uitstoot van ons aandeel in de duurzame energieprojecten die we financieren. Met vermeden uitstoot bedoelen we de uitstoot van broeikasgassen uit stroomopwekking op basis van fossiele brandstoffen die is vermeden door opwekking van duurzame energie. Vervolgens berekenen we ons aandeel in de totale financiering van een project of op de balans van een klant.
    • Bijvoorbeeld: heeft Triodos Bank 1% van de totale financiering verschaft van een bedrijf dat jaarlijks 100 kiloton CO2e-uitstoot vermijdt, dan is 1 kiloton CO2e toe te rekenen aan Triodos Bank.
  2. De cijfers van elk afzonderlijk duurzaam energieproject dat we financieren tellen we op en delen we vervolgens door het balanstotaal van Triodos Bank, zodat we weten hoeveel de vermeden CO2e-uitstoot per euro spaargeld bedraagt.
  3. Tot slot vermenigvuldigen we deze hoeveelheid met je spaarsaldo: dat is hoeveel minder CO2e er wordt uitgestoten dankzij je spaargeld.

Lees hier meer over andere gebieden waarop Triodos de positieve impact van je spaargeld meet.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp