Hoe berekent Triodos hoeveel biologische maaltijden mijn spaargeld mogelijk maakt?

Klanten van Triodos Bank kunnen nu in de Mobiel Bankieren app precies welke positieve impact het geld op hun spaarrekening maakt. Zo zie je het aantal biologische maaltijden dat geproduceerd is met je spaargeld.

Zo werkt de berekening

  1. Met behulp van de door het Global Footprint Network en het Wereldnatuurfonds (WNF) ontwikkelde Ecologische Voetafdruk-methode is een inschatting gemaakt van het totaal aantal mensen dat van voedsel zou kunnen worden voorzien dat afkomstig is van de biologische landbouwgrond die wordt bewerkt met behulp van financieringen van Triodos Bank. Aangezien we over het algemeen hoofdfinancier zijn van een project, nemen we 100% van de impact mee wanneer we medefinancier zijn van een project.
  2. De cijfers van elke afzonderlijke landbouwer door Triodos Bank gefinancierd, tellen we op en rekenen we om naar het aantal biologische maaltijden per jaar.
  3. Dat aantal biologische maaltijden delen we door het balanstotaal van Triodos Bank, zodat we weten hoeveel biologische maaltijden per euro spaargeld geproduceerd kunnen worden.
  4. Tot slot wordt die hoeveelheid vermenigvuldigd met je spaarsaldo: dat is de hoeveelheid biologische maaltijden dat mede dankzij je spaargeld kan worden geproduceerd.

Lees hier meer over andere gebieden waarop Triodos de positieve impact van je spaargeld meet.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp