Wat is een UBO?

De afkorting UBO staat voor "Ultimate Beneficial Owner", dit betekent de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie. Dit belang kan op twee manieren worden vastgesteld:

 • Belang op basis van eigendom
  • Een persoon kwalificieert als UBO wanneer deze een (opgeteld) belang van meer dan 25% in het eigendom heeft van een organisatie
  • Bij een eenmanszaak is de eigenaar de UBO 
 • Belang op basis van zeggenschap
  • Een persoon kwalificieert als UBO wanneer deze een (opgeteld) belang heeft van meer dan 25% in de zeggenschap van een organisatie. Of op een andere manier zeggenschap heeft over de organistie, denk aan:
   • Het recht om bestuursleden te benoemen of ontslaan en/of
   • Beslissende invloed op basis van de statuten en/of
   • Dat iemand bevoegd is om beslissingen te nemen over een organisatie 

Een UBO is altijd een natuurlijk persoon. Een belang kan direct of indiret zijn, dus een belang via een andere organisatie telt ook mee voor het (opgetelde) belang.

Geen mogelijkheid om een UBO vast te stellen?
Wanneer je op basis van eigendom of zeggenschap geen UBO kan vaststellen, wijs dan alle vertegenwoordigingsbevoegden aan die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aan als pseudo-UBO.

Goed om te weten

 • Triodos Bank is verplicht de UBO's vast te stellen van organisaties die bij ons bankieren
 • Je bent zelf mogelijk verplicht om de UBO's van een organisatie bij het UBO register te melden. Zorg ervoor dat je aangemelde UBO's bij Triodos Bank overeenkoment met je aangemelde UBO's in het UBO register

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp