Ik ontving het verzoek om mijn klantgegevens te controleren, maar ik kan voorlopig niet reageren. Wat nu?

Er zullen altijd omstandigheden zijn waardoor je even niet kunt voldoen aan ons verzoek.

Misschien is het goed te weten waarom wij vragen je klantgegevens te controleren en eventueel aan te vullen. Allereerst willen wij graag een goed beeld van jou als klant krijgen. Zo kunnen wij je nu en later beter van dienst zijn. Daarnaast vervult Triodos Bank evenals alle andere banken een cruciale rol bij het uitvoeren van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit deze wet hebben alle banken, en dus ook Triodos Bank, de verplichting de gegevens van al onze klanten actueel en compleet te houden. Dat kunnen wij niet zonder jouw bijdrage. Lees meer over de Wwft.

Daarom vragen wij je vriendelijk binnen de gestelde termijn je gegevens aan te vullen. Zo help je ons te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, maar zorgt u er ook voor dat wij een beter beeld van u als klant krijgen.

Zijn er zwaarwegende redenen om niet binnen de gestelde termijn te reageren, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan bijvoorbeeld een ander contactpersoon aanwijzen om de gevraagde informatie aan te leveren.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp