Hoe helpt Triodos Bank slachtoffers van spoofing?

Vanaf 2021 vergoedt Triodos Bank uit coulance de schade van klanten die slachtoffer zijn geworden van spoofing als aantoonbaar misbruik is gemaakt van naam en nummer van bank, het slachtoffer aangifte bij de politie heeft gedaan en er geen sprake is van grove nalatigheid. Om tot coulance over te gaan toetst Triodos Bank de individuele klantsituatie op basis van de feiten en omstandigheden. De coulance geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp