Wat zie je gebeuren in ontwikkelingslanden en opkomende economieën?

"De corona-pandemie raakt de meest kwetsbare mensen – zowel wat betreft hun gezondheid als hun economische situatie. De lockdown maatregelen die veel regeringen hebben afgekondigd hebben een enorme impact op het leven van honderden miljoenen mensen. Veel van hen verdienen hun inkomen als zelfstandige, bijvoorbeeld als winkelier of kioskhouder. Als zij hun winkel of kiosk moeten sluiten betekent dit geen omzet en geen inkomen."

Wat voor gevolgen heeft dit voor de microfinancieringssector?

"Het terugbetalingsproces raakt op verschillende manieren verstoord. Omdat hun inkomsten grotendeels wegvallen hebben microfinancieringsklanten moeite om hun leningen terug te betalen. Daarbij speelt ook dat het innen van aflossingen vaak op contante basis gebeurt, op de kantoren van de microfinancieringsinstellingen of in groepsbijeenkomsten, wat nu niet mogelijk is. Ondertussen is het ook cruciaal dat financiering beschikbaar blijft. Bepaalde sectoren, denk aan landbouw en voeding, en bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg, moeten kunnen blijven opereren en hun producten en diensten kunnen blijven leveren. Dit is alleen mogelijk als zij ondersteuning krijgen vanuit de regering en de financiële sector."

Wat kan er gedaan worden om kleinschalige bedrijven te ondersteunen?

"In meerdere landen hebben overheden en centrale banken maatregelen getroffen om het midden- en kleinbedrijf te steunen. Een goed voorbeeld is een uitstel van aflossing op lopende leningen voor een bepaalde periode. We zien dat in Nederland ook. Dit heeft natuurlijk wel gevolgen voor de microfinancieringsinstellingen die deze leningen hebben verstrekt. Want zij moeten op hun beurt hun leningen aflossen, ook aan internationale financiers zoals Triodos Fair Share Fund."

Wij zijn een partner voor de lange termijn en zijn er voor de instellingen in goede tijden maar vooral ook in uitdagende tijden
Tim Crijns

Hoe gaat Triodos Fair Share Fund hier mee om?

"Wij zijn in nauw contact met de ruim 100 instellingen die wij financieren. Daar waar nodig kan het fonds extra financiering verstrekken of bestaande leningen herstructureren. Denk bijvoorbeeld aan uitstel van aflossing op onze leningen. Wij doen dit overigens niet alleen. Op ons initiatief is er een internationale werkgroep met andere financiers gevormd. Hierin werken wij nauw samen zodat instellingen die extra financiering of herfinanciering nodig hebben snel en efficiënt geholpen kunnen worden. Wij zijn een partner voor de lange termijn en zijn er voor de instellingen in goede tijden maar vooral ook in uitdagende tijden."

Dus microfinanciering blijf een belangrijke rol spelen?     

"Absoluut. Vlak de rol die microfinancieringsinstellingen spelen niet uit. Zij blijven in nauw contact met hun klanten - telefonisch, via een app of zelfs via video tutorials. Niet alleen om te praten over hun lening maar ook om voorlichting te geven. Over het belang van afstand houden, handenwassen en thuis te blijven, bijvoorbeeld. Want vergeet niet dat veel van hen in kleine ruimtes leven in dichtbevolkte wijken, zonder toegang tot schoon water. Dit geeft des te meer aan dat microfinancieringsinstellingen een belangrijke sociale rol vervullen. En zodra de lockdown maatregelen versoepeld worden spelen juist kleine zelfstandigen, zoals winkeliers, een cruciale rol om de economie weer aan te jagen. Gesteund door kredietverlening vanuit microfinancieringsinstellingen."       

BELEGGEN IN MICROFINANCIERING

VIA TRIODOS FAIR SHARE FUND

Triodos Fair Share Fund financiert lokale microfinancieringsinstellingen en banken waardoor zij hun activiteiten kunnen uitbreiden. Het geld waarmee het fonds werkt, komt van meer dan 15.000 beleggers in Nederland. Je kunt vanaf 25 euro beleggen. Triodos Fair Share Fund is sinds 2002 uitgegroeid tot een fonds van zo’n EUR 350 miljoen waardoor het financieringen kan verstrekken aan zo’n 100 instellingen in 40 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa.

Meer over Triodos Fair Share Fund