Het bedrijf van Ramesh Kumar* levert elektronische onderdelen in Bangalore, India. Hij wil geld lenen om zijn pakhuis uit te breiden, maar de benodigde 7.500 euro is een te laag bedrag voor een reguliere commerciële bank. Uiteindelijk leent hij het geld via het digitale leenplatform Capital Float, waardoor hij een tweede pakhuis kan kopen en zijn assortiment kan uitbreiden.

Tim Crijns, fondsmanager Triodos Fair Share Fund
Tim Crijns, fondsmanager Triodos Fair Share Fund

Capital Float bestaat sinds 2015 en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste digitale leenplatforms in India. Het richt zich op het Indiase midden- en kleinbedrijf (mkb). “Die bedrijven zijn een belangrijke motor van regionale economieën”, zegt Tim Crijns, fondsmanager bij Triodos Fair Share Fund. “Maar ze komen in veel landen niet in aanmerking voor een lening van een bank.”

Fintech maakt het proces van een lening aanvragen minder complex; bij Capital Float is het in drie dagen rond

Het digitale platform van Capital Float doet enigszins denken aan een crowdfundingwebsite; het koppelt investeerders aan ondernemers.  Een potentiële investeerder kan zijn criteria invullen – betalingstermijn, risico, sector – en krijgt op basis daarvan een aantal ondernemingen voorgesteld. Capital Float investeert zelf voor minstens 10 procent mee en is daardoor gedwongen het risico van de lening goed te beoordelen. Tim Crijns: “Dit hybride leensysteem is uniek; banken laten anderen doorgaans niet meeinvesteren.”

Project C.V.

Capital Float

Capital Float is een van India’s grootste online leenplatforms. Het koppelt mkb-bedrijven aan verschillende soorten investeerders, zoals vermogende particulieren, banken en mutual funds. Capital Float investeert zelf voor minstens 10 procent mee en neemt daarmee een deel van het risico op zich.

Vermogende particulieren

Het online koppelen van investeerders en ondernemers past goed bij India, vertelt Shipra Gupta. Ze werkt bij Triodos Bank in het investeringsteam India. “Het land telt veel vermogende particulieren, die wel direct in het mkb willen investeren maar niet goed weten hoe. Bovendien zijn ze huiverig voor de risico’s. Capital Float wekt vertrouwen door zelf 10 procent van de financiering op zich te nemen. Het helpt dat India technologisch ver ontwikkeld is; overal zijn computers en smartphones te vinden, ook op het platteland. En het kennisniveau is hoog, waardoor Capital Float genoeg personeel kan vinden om het platform verder te ontwikkelen.”

Het gebruik van fintech maakt Capital Float relatief goedkoop, vertelt Tim Crijns. Een belangrijke reden daarvoor is dat fintech het proces van een lening aanvragen minder complex maakt; bij Capital Float is het in drie dagen rond.   De benodigde data om een ondernemer te beoordelen, zijn sneller binnen. Tim Crijns: “Een ondernemer kan bijvoorbeeld zelf zijn jaarverslag uploaden, je hoeft geen fysieke kopie op te halen.” Bovendien maakt fintech het mogelijk om de beoordeling aan te vullen met digitale data, zoals de hoeveelheid pinbetalingen per dag.

Cijfers Capital Float

Afgelegen gebieden

Triodos Fair Share Fund ondersteunt Capital Float door middel van een lening. “Het bedrijf past in ons bredere geloof in fintech”, zegt Tim Crijns. “Fintech is geen doel op zich, maar een middel om meer mensen te bereiken. Afgelegen gebieden zijn voor traditionele microfinancieringsinstellingen lastig te bereiken, omdat het kostbaar is om daar een kantoor op te zetten. Met fintech is dat overbodig. Een medewerker kan het dorp bezoeken en data van geïnteresseerden meteen invoeren op een tablet. Vervolgens kun je de leningaanvraag online afhandelen. De ondernemer hoeft ook niet meer naar een kantoor om contant geld op te halen.”

Vorig jaar heeft Triodos Bank met vijftig andere partijen richtlijnen ontwikkeld voor verantwoorde fintech

Fintech kent wel een risico: het moet op een verantwoorde manier worden toegepast. Tim Crijns: “We zien partijen die daar minder ethisch mee omgaan, en bijvoorbeeld data van de ondernemers doorverkopen.” Vorig jaar heeft Triodos Bank met vijftig andere partijen richtlijnen ontwikkeld voor verantwoorde fintech. “Het belangrijkste punt daarin is dat je altijd goed moet weten aan wie je geld uitleent. Er moet naast het digitale systeem altijd een moment van menselijk contact zijn. Capital Float doet dat goed; zij doen de hele beoordeling van een ondernemer zelf.”

Capital Float en de Sustainable Development Goals

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG's) werken toe naar structurele verbeteringen voor de wereld van 2030. Doel 8 is ‘Waardig werk en economische groei’. Er zijn 470 miljoen extra banen nodig tussen 2016 en 2030; daarvoor is het noodzakelijk dat landen ondernemerschap stimuleren en dat financiële instituties worden versterkt, zodat iedereen toegang krijgt tot banken, verzekeringen en andere financiële diensten. Fintechbedrijven als Capital Float bieden deze toegang, zodat mkb-bedrijven kunnen floreren. Dat draagt bij aan werkgelegendheid, ook in gebieden waar geen grote werkgevers gevestigd zijn.

SDG 8

*Deze naam is gefingeerd om zijn privacy te bewaren.