1. Waar was je in 2018 het meest trots op?

Triodos Fair Share Fund financiertongeveer honderd microfinancieringsinstellingen. Zij bereiken wereldwijd gezamenlijk bijna 20 miljoen mensen met hun leningen, spaarrekeningen en andere financiële diensten. Microfinanciering heeft een brede, positieve impact. Ik ben er trots op om deze impact mogelijk te maken met het geld dat meer dan 15.000 mensen in Nederland aan ons toevertrouwen.”

Tim Crijns, fondsmanager Triodos Fair Share Fund
Tim Crijns, fondsmanager Triodos Fair Share Fund

“Die impact is ontzettend belangrijk. Want wereldwijd hebben 1,7 miljard mensen in ontwikkelingslanden geen toegang tot basale financiële dienstverlening. Gewone banken laten hen niet toe, maar microfinancieringsinstellingen wel. Zo geven ze onder meer leningen aan ondernemers die een eigen bedrijf willen opzetten. De gemiddelde omvang van de leningen die onze partners geven was het afgelopen jaar 925 euro.”

2. Wat waren het rendement en de impact van het fonds in 2018?Save & Close

“Het vermogen van ons fonds steeg in 2018 van bijna 350 naar ruim 360 miljoen euro. Het rendement van het fonds was 4,1%. Dat is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen jaren.”

De focus op vrouwen is bewust

“De microfinancieringsinstellingen die wij financieren richten zich voor een belangrijk deel op vrouwen. In totaal is 83% van de klanten van onze partnerorganisaties vrouw. De focus op vrouwen is bewust. In verschillende ontwikkelingslanden hebben vrouwen een zwakke positie. Dus door juist vrouwen te ondersteunen met bijvoorbeeld een lening, kunnen instellingen hen helpen hun positie te verbeteren. En zo veel impact realiseren.”

“Pakistan is een land waar vrouwen een moeilijke maatschappelijke positie hebben. In dat land is het lang niet overal geaccepteerd dat vrouwen werken en hun eigen geld verdienen. Kashf Foundation ondersteunt vrouwen, onder meer door hen leningen te geven voor het starten van een eigen bedrijf. Zo kunnen ze hun eigen inkomen verdienen. Dat versterkt hun maatschappelijke positie en hun zelfbewustzijn. Triodos Fair Share Fund financiert de instelling al een aantal jaren.”

Cijfers Fair Share Fund

Bron: Impact report Financial inclusion - Triodos Investment Management

3. Wat waren in 2018 belangrijke ontwikkelingen op het gebied van microfinanciering en van het fonds?

“Als het gaat om het fonds: in het verleden richtten we ons alleen op microfinanciering voor ondernemers. Maar sinds 2018 kijken we breder. Zo financieren we ook microfinanciering op specifieke thema’s, zoals leningen voor onderwijs en duurzame energie. Concreet betekent dit dat we nu ook met partnerorganisaties werken die leningen verstrekken aan ouders om hun kinderen naar school te laten gaan. Of leningen aan mensen die zonnepanelen willen installeren bij hun huis.”

4. Waar zet Triodos Fair Share Fund dit jaar en de komende jaren verder specifiek op in?

“Nieuwe technologie zoals mobiel bankieren maakt het voor microfinancieringsinstellingen makkelijker en betaalbaarder om mensen te bereiken in afgelegen gebieden op het platteland. We willen de komende jaren meer gaan beleggen in instellingen die vooroplopen in innovatieve technieken. En die daarmee de toegang tot financiële dienstverlening makkelijker maken.”

Er is dus echt nog een wereld te winnen

5. Wat gaat het fonds anders en beter doen?

“We bekijken hoe we het voor beleggers in Nederland makkelijker en laagdrempeliger kunnen maken om in Triodos Fair Share Fund te beleggen. Dat doen we bijvoorbeeld door aan klanten van Triodos Bank de mogelijkheid te geven om ook via de app voor mobiel bankieren in het fonds te beleggen.”

“Met meer beleggers hopen we het volume van het fonds de komende jaren snel uit te bouwen. Dat is nodig. Microfinancieringsinstellingen bereiken weliswaar steeds meer mensen. Maar zoals gezegd zijn er nog altijd 1,7 miljard mensen die nog géén financiële producten krijgen. Er is dus echt nog een wereld te winnen. We willen daar als Triodos Fair Share Fund graag een bijdrage aan leveren.”

6. Wat zijn de vooruitzichten van het fonds?

“Triodos Fair Share Fund groeide in 2018 naar een volume van 360 miljoen euro. In 2019 hopen we een verdere stijging naar 400 miljoen. We zijn van plan om onze bestaande beleggingen verder uit te breiden. Maar we willen ook het aantal instellingen waarmee we samenwerken vergroten.”

Bijdrage aan Sustainable Development Goals

De instellingen die Triodos Fair Share Fund financiert dragen op verschillende manieren bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. De belangrijkste: geen armoede (doel 1) en waardig werk & economische groei (doel 8).

sdg